Debat: Tal om pensionsalder og levealder manipuleres


Debat: Tal om pensionsalder og levealder manipuleres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Ebbe Christensen, Omgangen 7, Rudkøbing
Nils Svalebøg
Debat FAA. 

Læserbrev: Allan Due Pedersen fra 3F samt MF'erne Trine Bramsen (S) og Karsten Hønge (SF) har i avisen den 2. januar et indlæg om pensionsalder og nedslidning. Det er overraskende, at de ikke ved fælles hjælp har været i stand til at begå et mere seriøst indlæg.

Først nogle fakta for at sætte tingene i relief: Folkepensionsalderen blev i 1957 fastsat til 67 år. Den gennemsnitlige levealder var dengang knap 72 år. Den er i dag cirka 81 år, og pensionsalderen 65,5. Af de ni år mere i levealder har vi altså ikke afsat så meget som een time til arbejde, alt er afsat til fritid. I 1957 var arbejdsugen på 48 timer og antal ferieuger 3. Tilsvarende tal i dag er 37 timer og 6 ferieuger. Det betyder en samlet nedgang i antal årlige arbejdstimer på cirka 28 procent. Og det er jo rigtig dejligt, men også værd at have for øje, inden klynkeriet helt tager overhånd.

Den kraftigt stigende levealder må naturligvis kræve en løbende tilpasning af pensionsalderen, hvis samfundsøkonomien skal hænge sammen. Pensionsalderen bliver gradvist forhøjet til 67 år i perioden 2019-2022 og reguleres yderligere til 68 år i 2030. Den beregnede folkepensionsalder skal dog vedtages af Folketinget, før den får virkning. Det er den blevet frem til 2034. Alt efter den tid baserer sig på skøn og endnu ikke trufne politiske beslutninger.

På den baggrund skriver de tre, at en nyuddannet tømrer kan se frem til at skulle arbejde til han er cirka 74 år, og hans børn til de er 76,5 år. Så er vi ganske vist også fremme ved århundredskiftet, men senere fortsætter de: "Ønsker vi vitterligt et samfund, hvor 80-årige skal udføre hårdt fysisk arbejde?" Og hvor kom de 80 år så lige fra? Ja, hvis man lægger til grund, at kurven for levealderen vil fortsætte opad som hidtil, havner vi omkring år 2130. Hvor lidt seriøst det er at bruge et tal på den måde, kan vel bedst illustreres ved at gå et tilsvarende antal år tilbage, det vil sige til 1908, og forestille os hvordan man dengang ville have forholdt sig til en fremtidig pensionsalder på 67 år, når den gennemsnitlige levealder var cirka 56 år.

Men den får lige yderligere en skalle: "Mener vi det er rimeligt, bygningsarbejderne skal falde døde om på deres arbejde? Det gør vi ikke".

Ikke imponerende sprogligt udtrykt, men niveauet i indholdet er dog det værste. Manipulationer med tal og aldre suppleres med fejl og mangler, når det hævdes, at efterlønnen er afskaffet, selv om cirka 400.000 er tilmeldt ordningen, og når de anfører, at der ikke er sat et ordentligt alternativ i stedet, uanset at der supplerende er indført en seniorførtidspension, som gør det muligt at gå på pension fem år før normal pensionsalder, hvis man har haft 20-25 års beskæftigelse.

De tre skribenter kæder også kortere levealder direkte sammen med nedslidning og indkomstniveau, når de henviser til, at en lavtlønnet mand lever cirka 10 år kortere end en højtlønnet, selv om de ikke kan undgå at vide, at flere undersøgelser har dokumenteret, at forskellen i dødelighed mellem uddannelsesgrupper i høj grad kan forklares ved forskelle i levevis, og at 60-70 procent af forskellen alene kan henføres til forbrug af tobak og alkohol.

Debat: Tal om pensionsalder og levealder manipuleres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce