Debat: Svendborgenser: Mere urørt skov, tak
Af: Ole Heilmann-Clausen, Lehnskovvej 240, Svendborg

Læserbrev: Vi er så heldige at have 290 hektar bynær skov i Svendborg fordelt på 22 lokaliteter, alt sammen ejet af kommunen. Hertil kommer enkelte privatejede skove.

Træer og skove er en meget vigtig del af byens og kommunens identitet.

Danmark er et af de lande i verden, der har mindst natur i forhold til sin størrelse. Alt, hvad der har kunnet dyrkes, er blevet dyrket. Dette gælder også vores skove, som omfatter cirka 14,5 procent af landets areal, heraf er knap to procent urørt skov.

For tiden foregår der en debat om udlægning af mere urørt skov i Danmark. Politikerne har netop givet grønt lys for at omlægge 12 procent af statens skove, som udgør i alt 13.300 hektar til urørt skov.

På Fyn er der kun lidt statsskov, så denne tilvækst på de 12 procent urørt skov kommer kun til at ske på Sjælland og i Jylland.

Derfor bør de kommunalt ejede skove i Svendborg træde til og bidrage til mere urørt skov.

I den urørte skov bliver skovdriften indstillet. Træerne får lov til at blive gamle, gå ud, for til sidst falde omkuld i skovbunden, hvor nyt liv vil opstå. Dyr, planter, insekter og svampe vil få deres mere naturlige levesteder tilbage. Ingen store skovmaskiner til at mase sig frem osv. Med andre ord: høj biodiversitet.

Urørt skov er en spændende skov for alle, og der skal naturligvis også være adgang for både børn og voksne efter samme betingelser, som gælder for anden skov.

Kommunen har faktisk allerede planlagt, at 10 procent af skovarealet skal omlægges til urørt skov. Dette tal bør hæves til mindst 50 procent.

Danmarks Naturfredningsforenings siger: 20 procent urørt skov i gennemsnit for Danmarks skove. Det vil i praksis betyde, at det er de offentlige skove, der i første omgang skal lægge skovareal til den urørte skov.

Den nuværende skovdrift har gennem flere år kørt med underskud for Svendborg Kommune.

Dette betyder vel, at det så bare er om at komme i gang med en omlægning, og gerne så hurtigt som muligt. Der vil gå tid før en drevet skov får sit naturpræg tilbage.

Mere om emnet

Se alle
Naturvejleder: Her kan vi bruge mere urørt skov på Fyn

Naturvejleder: Her kan vi bruge mere urørt skov på Fyn

En halv million træer skal bevares

En halv million træer skal bevares

Begravelsesskov: Det behøver ikke koste andet end en bænk

Begravelsesskov: Det behøver ikke koste andet end en bænk