Debat: Selv rotter går uden om
Af: Lone van der Ploeg Olufsen, Wiggers Park 125, Svendborg

Læserbrev: Mens vi venter på klimaragnarok, kan vi jo lege teknologi "smart city", hvor vi eksempelvis får fremtidens højisolerede huse, som er 100 procent afhængige af teknologier - give nøglen til Google. Huse, veje, biler, gadelygter og skraldespande taler sammen og sensorer overvåger indbyggerne og tilpasser byen til deres behov i en "smart city". Men kobler man byens rottefælder på internettet, går rotterne, der kan mærke frekvensen fra fælderne, i en stor bue uden om. Hvis de, der kan og vil går med hovedet under armen og bevidstløst installerer teknologi, der ikke nødvendigvis er godt for borgerne - håb - selv rotterne går uden om.