Debat: Samarbejde - det bedste for os alle


Debat: Samarbejde - det bedste for os alle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Bo Hansen, borgmester, Frederik Juels Vej 15, Tåsinge
Billede
Debat FAA. 

At være borgmester i Svendborg Kommune er et drømmejob, og det minder jeg mig selv om dagligt. Der findes simpelthen ikke et job i denne verden, som jeg hellere ville bestride. Det er ikke mange mennesker forundt at stå op med den følelse om morgenen.

Ydmygheden over dette mandat skænket af vælgerne og byrådskollegerne betyder også, at det fra dag ét har ligget mig på sinde at forvalte det forsvarligt. Der skal arbejdes hårdt for at samle til bredt samarbejde og skabe solide politiske aftaler, som er langtidsholdbare til gavn for hele Svendborg Kommune.

Og de nødvendige kompromiser er under stadig drøftelse. For eksempel er der ikke ændret på de borgerliges beslutninger i forhold til vandløbsregulativerne. Det har været diskuteret i timevis i byrådssalen og over flere omgange. Det er hjerteblod for flere borgerlige partier, og vi har lyttet til deres ønsker. Der bliver ikke ændret på deres beslutning i den kommende periode. Samarbejdsaftalerne med Rottefælden, GOG og Rabbits bliver forlænget inden længe - de har også været en kile i det politiske miljø i Svendborg tidligere. Nu fastholder vi den retning, som et flertal besluttede i sidste periode.

Jeg har også valgt at tage fat på de "knaster", som vi ikke kan blive enige om med det samme. Flere har sagt og skrevet til mig, at det var en hård start. Måske. Men fokus har været rettet imod, at uenighederne skal ryddes af vejen fra starten, så vi kan komme videre.

En af de knaster, som ikke kan løses i mindelighed, har været Torvet. Efter renoveringen af Torvet er det ikke lykkedes at skabe et mangfoldigt byrum med liv og rum for aktiviteter. Det er de fleste borgere enige i, uanset om de er for eller imod parkering. Egentlig handler det for mig ikke om parkering eller ej, men mere om at skabe et torv, som både kan være samlingsplads og et aktivt byrum for såvel borgere som handlende. Den politiske beslutning er nu truffet, og vi er klar over at den forpligter. Vi skal kunne levere mere liv og mere lyst til at opholde sig på Torvet. Der er nedsat en torvebestyrelse, som skal levere og samle idéer til aktiviteter. Der er brug for kreative løsninger, når der skal skabes et mere levende torv. Og det glæder mig, at en masse kreative og idérige borgere allerede har taget opgaven til sig. Mange tak for det.

Der har været fart på - på flere fronter. En af dem har været at lære Svendborg Kommune at kende som arbejdsplads. Som borgmester vil jeg gerne kende hele virksomheden og samtidig blive bestyrket i, at vi leverer en god service til vores borgere. Derfor bruger jeg samlet seks-otte timer om ugen i de første 14 måneder på at hilse på medarbejderne i skolerne, børnehaver, ældrecentre og mange andre institutioner. Det giver mulighed for at tale med de enkelte medarbejdere, og det giver en rigtig god indsigt i, hvordan Svendborg Kommune virker. Besøgene giver mig også idéer til tiltag, som kan gøre Svendborg Kommune til en endnu bedre arbejdsplads, og hvordan servicen kan udvikles for borgerne. Og en god arbejdsplads er vigtig, for i de kommende år står kommunen overfor et stort generationsskifte, som betyder, at vi skal rekruttere mange nye medarbejdere. På besøgsrunderne oplever jeg også, at medarbejderne er stolte af deres arbejdsplads, og jeg kan se, at de gør en flot indsats. Det gør mig glad, og jeg er stolt over, hvor mange dygtige medarbejdere, vi har i Svendborg Kommune.

Vi står overfor nogle store besparelser i det kommende år. Der skal skabes balance i kommunens økonomi. Det betyder, at der skal findes besparelser for cirka 75 millioner kroner. Det bliver ikke nogen let opgave at løse. Det kræver mod til at prioritere, og der skal træffes svære valg. Den opgave er jeg sikker på, at byrådet vil tilgå professionelt, og vi skal sammen løse opgaven på bedst mulig vis. Jeg oplever nemlig, at borgerne i Svendborg Kommune har valgt et byråd, som tager deres ansvar alvorligt. Alle arbejder selvfølgelig for hver deres mærkesager, men vi respekterer hinanden, og vi er enige om at søge fælles løsninger, som er til gavn for hele kommunen.

Som det første skal vi feje for egen dør. Borgmesterlønnen ligger i den gode ende af lønskalaen, og derfor har jeg valgt at afstå honorarer, som forskellige eksterne bestyrelsesposter kunne give mulighed for. Samtidig er fødselsdagsreceptioner for borgmester og udvalgsformænd afskaffet. Disse tiltag giver ikke mange penge i kassen, men det handler heller ikke så meget om pengene, men mere om at vende hver en krone og udvise mådehold.

Endelig har jeg anbefalet kommunens Hoved-MED at gøre op med de store forskelle i kommunens jubilæumsgratialer. Jeg mener, at det er en god skik at belønne ansatte for tro tjeneste, men jeg har aldrig forstået uligheden i, at medarbejdere får en ekstra månedsløn. Det er der en skævvridning i for rengøringsmedarbejderen kontra direktøren i kommunen. Det er ikke tænkt som en spareøvelse, men som en klar opfordring til at alle naturligvis belønnes med den samme gave.

Det er ikke kun mellem politikerne, at der skal være fokus på dialog og samarbejde. Byrådet er også optaget af, at der skal være en tæt dialog og samarbejde med kommunens borgere. Derfor er det besluttet, at der nedsættes et nærdemokratiudvalg, som skal ud at tale med kommunens borgere om, hvordan der kan skabes levende lokalsamfund. Og der skal sættes handling bag - kommunen kan ikke løse alle opgaver. Derfor skal borgerne inddrages ud fra betragtningen "vi kan mere sammen, end vi kan hver for sig".

De knap 100 dage har budt på mange oplevelser og muligheder for at ændre på tingenes tilstand. Men en ting er sikkert, det er ikke klogt blot at ændre bare for at ændre, det er klogt at gøre det i samarbejde med andre. Derfor er det vigtigt, at vi er et helt byråd, der samarbejder om det, som er bedst for hele Svendborg Kommune.

Jeg har også valgt at tage fat på de "knaster", som vi ikke kan blive enige om med det samme. Flere har sagt og skrevet til mig, at det var en hård start. Måske. Men fokus har været rettet imod, at uenighederne skal ryddes af vejen fra starten, så vi kan komme videre.

Debat: Samarbejde - det bedste for os alle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce