Debat: Politikere udtaler sig om politik


Debat: Politikere udtaler sig om politik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Bo Hansen (S), borgmester, og Flemming Madsen (S), formand Teknik- og Erhvervsudvalget, Svendborg Kommune
Katrine Becher Damkjær
Debat FAA. 

Læserbrev: "Ingen kommentar."

Det har været vores fælles kommentar, når vi på seneste er blevet stillet spørgsmål i sagen om Skiftekær-vindmøllerne.

Vi er naturligvis bevidste om, at denne kommentar - eller manglen på samme - kan opfattes som et udtryk for, at vi stikker hovedet i busken, og overlader ansvaret til administrationen. Det er imidlertid ikke tilfældet. Vi vil derfor gerne her redegøre for vores tilgang til vindmøllesagen.

Sagen startede i 2012. Her principgodkendte et flertal i byrådet et projektforslag, der indebar, at tre gamle vindmøller blev erstattet af to nye og større møller. Ud fra en klimadagsorden gav det politisk set god mening. Selv om vi naturligvis var bevidste om, der også var modsatrettede hensyn. Beslutningen indebar blandt andet, at der blev udarbejdet et lokalplanforslag, som efterfølgende blev vedtaget af et flertal i byrådet. Alle disse beslutninger var politiske, og vi har et klart medansvar for beslutningerne. Det står vi naturligvis fortsat på mål for.

Efter vedtagelsen af lokalplanen har administrationen truffet en række afgørelser. Der er for eksempel givet byggetilladelse efter byggeloven, accept efter vindmøllebekendtgørelsen, udstedt midlertidigt standsningspåbud, og dette er efterfølgende ophævet.

Her er tale om myndighedsafgørelser, der i deres rod ikke er politiske. Det er ikke - og bør ikke være - en politisk beslutning om en lodsejer kan få byggetilladelse, hvis der er vedtaget en lokalplan, der muliggør byggeriet. En tilladelse skal i den situation alene være afhængig af, hvorvidt lokalplanbestemmelserne og bygningsreglementet er overholdt.

Spørgsmålet om, hvorvidt lokalplanbestemmelserne og bygningsreglementet er overholdt, vurderes af faguddannet personale, der har alle de relevante kvalifikationer for at foretage vurderingen. Byrådsmedlemmer er i denne sammenhæng lægfolk, der hverken har de tekniske eller faglige kompetencer til at foretage vurderingen. Det giver derfor ikke mening, at byrådsmedlemmer stemmer om et sådant spørgsmål i en byrådssal.

Dette ændrer imidlertid ikke på, at byrådet fortsat har det overordnede ansvar for kommunens myndighedsafgørelser. Dette ansvar løfter vi - som lægfolk - bedst ved at sikre os, at administrationen enten har de nødvendige kompetencer eller tilkøber kompetencerne i form af ekstern rådgivning.

Der er ingen tvivl om, at vindmøllesagen hører til i den tungeste og vanskeligste kategori indenfor kommunernes sagsrepertoire. Vi har ingen medarbejdere, der er i stand til - uden enhver videnskabelig tvivl - at vurdere, hvorvidt flagermus eller havørne vil blive påvirket negativt af et projekt, hvor vi erstatter tre gamle vindmøller med to større. Vi har heller ingen medarbejdere, der med sikkerhed kan overskue implikationerne af en EU-dom i forhold til den danske vindmøllebekendtgørelse. Og alligevel er kommunen forpligtiget til at træffe myndighedsafgørelser i sager, der involverer disse aspekter.

Kommunen har derfor dels hyret nogle af landets skarpeste hjerner til at rådgive forvaltningen dels indhentet de råd, som kommunen kan få fra andre overordnede myndigheder. Og alle de råd, kommunen har fået, har forvaltningen fulgt til punkt og prikke. På det grundlag kan vi - som lægfolk - være betrygget i, at forvaltningen har truffet de rigtige myndighedsafgørelser.

Lad det være sagt med det samme: Vores tilkøb af ekstern rådgivning har været dyr. Men sådan må det være, når vi ikke internt i forvaltningen har mulighed for at opbygge og vedligeholde en så dyb faglig specialistviden.

Vi udtaler os meget gerne i vindmøllesagen. Forudsat, at det handler om de politiske aspekter i sagen. Og dem er der rent faktisk mange af. Et af dem - og måske det mest interessante - handler om, hvordan vi i Danmark fremover sikrer, at vi kan realisere den nødvendige omstilling til vedvarende energikilder og dermed indfri vores klimamålsætninger. Vores vindmøllesag viser med al tydelighed, at det nærmest bliver umuligt med det nuværende regelsæt. Et andet spørgsmål kunne derfor handle om, hvorvidt man med kommunalreformen fik lagt kompetenceforholdene på det rigtige niveau. I virkeligheden var amterne "i gamle dage" måske bedre til at træffe netop denne type afgørelser af hensyn til armslængdeprincippet.

Vi udtaler os derimod ikke om tekniske og faglige aspekter i myndighedsafgørelserne. Det gør vores dygtige fagfolk i administrationen derimod gerne.

Svendborg Kommune giver derfor altid gerne en kommentar. Enten politisk eller administrativt.

Debat: Politikere udtaler sig om politik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce