Debat: P-syndere er fredløse


Debat: P-syndere er fredløse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat FAA. 

Læserbrev: Ministre har et særligt ansvar for at tjene folket og ikke understøtte ulighed og love, der krænker det almindelige menneskes følelse af, hvad der er ret og rimeligt. Et demokratisk samfund kan ikke fungere, hvis borgere puttes ind i et system, der straffer dem på pengepungen og indirekte fjerner deres ret til at protestere. De har et krav på beskyttelse efter loven, men de får den ikke, fordi de i afmagt vælger at give op under "trusler" om ekstra afgifter, gebyrer, betaling af sagsomkostninger m.v. oven i en oppustet bøde. Det er en form for lovlig tvang, der minder om voldtægt og pengeafpresning. Der er ingen vej uden om for justitsministeren. Han skal ændre og tydeliggøre det kuldsejlede lovkompleks bag p-bøderne i Danmark. De ansvarlige politikere overtræder netop selv den lov, de har vedtaget via landets medlemskab af EU - tillagt lovkraft af Højesteret i Danmark. Der opstod juridisk tumult, da hjemlen til at give p-bøder slog en kolbøtte for otte år siden. Fra 2010 blev p-overtrædelser forfremmet til at være en strafbar handling, og skal derfor behandles derefter. Men det sker bare ikke. Systemet fortsætter med at straffe p-syndere efter en civilretslig hjemmel, der ikke har de samme skærpede beviskrav, og krav om en objektiv sagsbehandling. Bekvemt for p-kontrolbranchen, fordi en civilretslig afgørelse er hurtigere at nå i mål med, fremfor at skulle tage den lange vej over kriminalretten. Den lovstridige behandling af p-bødesagerne udgør en trussel mod retssikkerheden, men den er tillige en alvorlig krænkelse af EU og Højesteret. Danmark risikerer at blive dømt til at betale erstatning til EU for aftalebrud. Justitsministeren er tvunget til at fremsætte et lovforslag, der implementerer EU's og Højesterets lovændring, fastsætter ensartede regler (og størrelser) for p-bøder og sætter klare grænser for, hvor langt p-kontrollørernes myndighed skal række. Kun politiet må vurdere beviset i straffesager, og derfor skal rigtige betjente - og ikke tilfældige private amatører - godkende p-kontrollørernes bødeoplæg og afgøre, om beviserne holder til en sigtelse.

Debat: P-syndere er fredløse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce