Debat: Når følelser og særinteresser overskygger helikopterperspektivet


Debat: Når følelser og særinteresser overskygger helikopterperspektivet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Torben Christensen, Haverne 9, Rudkøbing, formand for Rudkøbing Brugsforening
Billede
Debat FAA. 

Synspunkt: Der har gennem længere tid været en til tider følelsesladet debat i forhold til, at Rudkøbing Brugsforening har erhvervet og efterfølgende søgt om nedrivningstilladelse af ejendommene Østergade 46 og 48.

Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at byens infrastruktur over tid og ikke mindst siden lokalplanens tilblivelse er ændret væsentligt.

Slagteriet, trælasten, apoteket, posthuset og rådhuset er alle flyttet eller lukket. Det har medført, at trafikstrømmene i den indre by er ændret. Der har fra flere sider været et ønske om, at busserne kunne komme nærmere bymidten. Denne løsning vil få bedre betingelse ved en nedrivning af ejendommene Østergade 46 og 48.

Der er også overfor det siddende udvalgt klart tilkendegivet, at p-pladser ikke er et krav til dette torv. Det, der er væsentligt, er, at der bliver åbnet til Engdraget. En åbning af byen mod Engdraget vil efter vores opfattelse ikke på nogen måde være imod lokalplanen set i lyset af nedenstående teksts sidste afsnit:

Den kulturhistoriske opdeling udpeger seks kvarterer, som ved deres beliggenhed og fremtræden fortæller væsentlige historier om Rudkøbings udvikling og bygningskunst. Det drejer som om følgende: Middelalderbyen (omkring Rudkøbing Kirke), Det fattige Rudkøbing (Ramsherred), Det florissante Rudkøbing (Brogade, Torvet, Østergade), Det solide Rudkøbing (Nørregade), Borgerskabets Rudkøbing (Ørstedsgade) og Det romantiske Rudkøbing (H.C. Ørsteds Park). Som en fortsættelse af den historiske kronologi kunne udlægningen af den nye Mads Langes Park mellem byen og Vejlen passende kaldes Naturens Rudkøbing.

Netop etableringen af en naturlegeplads på området, vil efter vores opfattelse kunne være med til at løfte livet i og omkring bymidten. Der ligger en politisk beslutning om, at detailhandelen skal bevares i bymidten. Dette bør følges op af muligheden for, at detailhandlen rent faktisk får mulighed for dette.

Dette følges til fulde op af nedenstående notat, som er udarbejdet af Danmarks førende detailhandelsekspert, Bruno Christensen:

Notatsammendrag af skrift omhandlende detailhandelen i Rudkøbing.

"Detailhandelen i Rudkøbing skønnes at have et uudnyttet salgspotentiale svarende til cirka 60 procent af den omsætning, der i dag er i byens udvalgsvarebutikker."

Bruno Christensen skriver endvidere:

"Langeland vil i de kommende år blive endnu mere udfordret på såvel turismeområdet som erhvervs- og boligområdet. Det vurderes, at Langeland har et uudnyttet potentiale, der kun kan udnyttes, såfremt der skabes synergi mellem turisme, detailhandel og kultur med Rudkøbing som det naturlige omdrejningspunkt."

Bymidten i Rudkøbing trænger til et "eftersyn", idet nye forbrugerønsker og forbrugernes øgede mobilitet stiller helt nye krav til bymidten end tidligere. I Rudkøbing har placeringen af de store dagligvarebutikker medført at byens centrum har "flyttet" sig til området omkring hjørnet at Østergade, Ahlefeldtsgade og Engdraget.

I netop dette kryds er der behov for og muligheder for at tænke nyt med etablering af et helt nyt "oplevelses-hjørne" - i form af et nyt torv. Østergade bør forlænges ned mod Jens Winthers Vej, og gaden bør kun indeholde erhvervslejemål og ikke private boliger.

Der skal skabes plads til nye butikker i Rudkøbing, der samlet set vil styrke byen i dens konkurrence mod byer som Svendborg og Odense.

Såfremt Rudkøbing skal bevare den nuværende detailhandelsforsyning, vil det være nødvendigt at se på bymidten med nye øjne, og det betyder blandt andet, at man skal erkende, at nedrivning af gamle forfaldne bygninger kan være løsningen på at skabe plads til ny detailhandel, caféer eller restauranter m.m.

Rudkøbing har behov for at få udarbejdet en ny by strategi, der bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid. Byens detaillister må gå i spidsen for at igangsætte en proces, der gør byen til en af Danmarks mest kreative byer.

Alle hjælper hinanden med at udvikle byens shopping-atmosfære. Jeg tror ikke, der hersker tvivl om, at Rudkøbing har de mange forskellige ildsjæle, men jeg er også af den opfattelse, at der pt ikke er tale om et kreativt samarbejde, hvor man ser en synergieffekt af et bredt og engageret samarbejde mod realiseringen af samme vision. Ved hjælp af et stærkt og engageret samarbejde blandt alle interessegrupper i Rudkøbing, vil det være muligt at skabe udvikling og vækst", slutter Bruno Christensen.

Debat: Når følelser og særinteresser overskygger helikopterperspektivet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce