Debat: Medarbejderne fortjener arbejdsro og politisk opbakning


Debat: Medarbejderne fortjener arbejdsro og politisk opbakning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Lars Erik Hornemann, borgmester (V), Troense Strandvej 66, Tåsinge
Katrine Becher Damkjær
Debat FAA. 

Læserbrev: Der har i pressen været krads kritik af Mette Kristensen (V). I den anledning vil jeg gerne præcisere, hvorledes ansvars- og kompetenceforholdene er fordelt.

Alle anliggender vedrørende personale og organisation ligger i Økonomiudvalget. Fagudvalgene har intet personaleledelsesansvar. Det er derfor ikke Udvalget for Børn og Unge (eller Mette Kristensen), der er ansvarlige for en APV, det er Økonomiudvalget. Men i praksis skal dette ansvar løftes af ledelsen - i sidste instans af direktionen.

Dette ansvar er direktionen helt afklaret med.

Ansvaret for, at vi har den rigtige ledelse, ligger også i Økonomiudvalget. Politisk ansætter og afskediger vi direktionen. Direktionen med kommunaldirektøren i spidsen har derimod kompetencen i forhold til resten af personalet. I erkendelse af, at der var uløste problemer i Familieafdelingen, afskedigede direktionen i sommeren 2016 afdelingslederen. Og senere, da tingene stadig ikke udviklede sig i den ønskede retning, har direktionen afskediget afdelingschefen.

Udvalget for Børn og Unge - og udvalgsformanden - blev naturligvis orienteret om dette.

Alle har derfor vidst, at der var problemer.

Udvalget for børn og unge er derimod ansvarlige for den politiske linje på børne- og ungeområdet. Den er fastlagt i strategiplanen, som hele udvalget står bag. Og strategiplanen er fulgt med stor succes gennem de seneste fem år. Antallet af anbringelser er nedbragt og anbringelsesmønstret er ændret markant.

Den kommunale styrelseslov fastlægger entydigt en udvalgsformands opgaver og kompetence. Udvalgsformanden indkalder til udvalgsmøderne og leder disse. Herudover har formanden ingen kompetencer, som de almindelige udvalgsmedlemmer ikke har.

I forhold til den daglige styring og den politiske ledelse af hele børneområdet, har Mette Kristensen derfor hverken større eller mindre magt end resten af udvalget.

Jeg indrømmer gerne, at disse betragtninger kan forekomme tekniske. Og det vigtigste lige nu er ikke at placere aber. Vi skal derimod finde sammen om at bidrage til løsning af de problemer, som vi fortsat har på familieområdet. Og her er det største bidrag måske i virkeligheden, at vi stopper med de gensidige beskyldninger og giver forvaltningen arbejdsro.

Vi er nu i fuld gang med at etablere en ny ledelse, som jeg har meget stor tiltro til. Den - og alle medarbejderne - fortjener derfor arbejdsro.

Debat: Medarbejderne fortjener arbejdsro og politisk opbakning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce