Debat: Hvor når er man voksen?
Af: Hanne Klit, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Svendborg Kommune, Troensevej 6A, Svendborg

Læserbrev: Hvis man skal se regelret og lovmæssigt på overgangen fra barn til voksen, så sker det over en nat, når barnet fylder 18 år.

Langt de fleste unge er slet ikke klar til voksenlivet som 18-årige, og heldigvis sker overgangen glidende for de fleste unge mennesker. Oftest bliver de boende i trygge rammer hjemme hos forældrene, til de er parate til at stå på egne ben og klare livets udfordringer som voksen.

Sådan skal det også være for unge, som af en eller anden grund har brug for ekstra hjælp og støtte i hverdagen på grund af funktionsnedsættelse, psykiske eller sociale problemer. Netop de sårbare unge har måske brug for en længere overgang fra barn til voksen, og det skal vi som samfund acceptere og støtte op om.

Der er fastlagt nogle rammer og regler for det offentliges tilbud og støtte til voksne over 18 år. Men det er nødvendigt, at vi finder gode fælles løsninger til de udfordringer, der er i forhold til snitfladerne mellem velfærdsområderne børne-, voksen- og socialområdet.

De børn og familier, der har brug for hjælp og støtte, skal ikke opleve, at de kastes ud på dybt vand ved at barnet fylder 18 år. Forældre, der gennem en årrække har draget omsorg for et barn med særlige udfordringer og behov, skal ikke opleve, at deres tætte bånd bliver kappet over en nat. Der skal være plads til en glidende og tryg overgang for alle parter med den støtte og hjælp, der er behov for. Vi har et fælles ansvar for, at alle har mulighed for at leve et godt og trygt liv ud fra de forudsætninger, vi hver især har.