Debat: Hvad er målet for besparelserne?


Debat: Hvad er målet for besparelserne?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Arne Ebsen, Nyvej 48, Ulbølle
ebsen
Debat FAA. 

Læserbrev: Liste T's medlemmer, der har været samlet i Ollerup Forsamlingshus til generalforsamling, udtaler:

Det er god praksis at repetere på denne årstid, det har vi gjort med forligsteksten til sidste års budgetforlig, der blev indgået mellem samtlige partier og lister i kommunalbestyrelsen med undtagelse af Enhedslisten:

- Svendborg Kommune forventer at blive tilgodeset ved en omlægning af det kommunale udligningssystem, der dog tidligst vil blive implementeret i 2019.

- Der er enighed om, at de nødvendige sparemål ikke realiseres gennem summariske besparelser. Det kræver derfor et grundigt analysearbejde af udvalgte områder, der kan skabe de nødvendige forudsætninger for en rationalisering og tilpasning til kommunens økonomiske formåen.

Foreløbige tal fra Indenrigsministeriet ser ud til at give Svendborg Kommune et årligt mertilskud på mellem 25-40 millioner kroner fra 2019. Vi er dog nødt til at vente på, at Folketinget vedtager en endelig ordning. I samtlige foreslåede modeller er der dog et merprovenu til Svendborg.

I løbet af første kvartal er det lykkedes at skabe et besparelsesprovenu på 22-40 millioner kroner på børne- og ungeområdet. Det er næppe sket gennem et grundigt analysearbejde, og forslagene bærer da også præg af at være mere summariske end gennemarbejdede. Samtidig er en del af dem af mere ideologisk karakter.

Det gælder for eksempel forslagene om at fjerne garantimodellen og den tidligere start i børnehave - også her giver forligsteksten ganske andre signaler. For eksempel kan man læse, at der på længere sigt skal arbejdes for bæredygtige distrikter, samt at der ikke ønskes en obligatorisk overgang til tidlig børnehavestart.

I Liste T er vi ligeledes bekymrede over, at den tidlige forebyggende indsats og den relativt gode voksenkontakt, børn i Svendborg har haft, foreslås reduceret drastisk. Det er ikke hensigtsmæssige signaler at sende til potentielle tilflyttere. Børn har fortsat brug for en tæt voksentilknytning, også i vores dagpleje og institutioner.

Allermest ærgrer det os dog, at det konstruktive samarbejde mellem forældrebestyrelser og det politiske udvalg tilsyneladende sættes på en alvorlig prøve, når så store besparelser foreslås uden at være ordentligt adresseret. Hvad er målet for besparelserne? Målet i kroner og ører og målet i den pædagogiske læreplan, der netop nu er i gang med den første revisionsrunde?

Debat: Hvad er målet for besparelserne?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce