Debat: Gyllespredning
Af: Børge Pilegaard, Snebærvænget 16, Svendborg

Læserbrev: Da jeg den 15. april så William Fibæk Mikkelsens indlæg om gyllespredning og giftlandbrug, kom jeg til at tænke på et citat, jeg så for en del år siden - ophavsmand ukendt: "Det er fantastisk, så meget man ikke forstår, når man oprigtigt ikke prøver."

På den anden side må jeg nok også sige, at hvis læserbrevsskribenter, journalister og mediefolk i det hele taget begrænsede sig til det, som de havde kendskab til, ville dagens aviser nok være både tynde og kedelige.

Jeg kan forstå, at W.F.M. uden at have nogen synderlig viden om landbrug klart foretrækker økologisk frem for konventionelt landbrug og mistror alle konventionelle landmænd. Fred med det, enhver bliver salig i sin tro, men det han skriver om dansk kornkvalitet (at den er i top) er baseret på en total misforståelse. Langt størsteparten af danskavlet korn bruges til ernæring af dyr og mennesker, og her er en høj proteinprocent essentiel. Hvis det derimod drejer sig om maltbyg (til ølfremstilling) skal proteinprocenten helst være lav - ellers går det ud over øllets kvalitet, men maltbyg er kun en forsvindende lille del af den danske kornhøst.

I vores lille husholdning, hvor vi selv bager en del, bruger vi udelukkende hvedemel med minimum 12 procent protein, som så må være baseret på udenlandsk hvede, fordi det danske klima og de danske gødskningsregler, som er verdens skrappeste, ikke muliggør proteinprocenter i den størrelse. Man kan bruge mel med mindre proteinindhold, men resultatet bliver derefter - nemlig uinteressant for nu at sige det mildt. Tilsvarende gælder for dyrefoder, og den mængde protein, der mangler, må så erstattes med protein af anden oprindelse. Sagt ganske enkelt: Stivelse, fedt og protein sætter kød på dyret.

Men altså: Det her med at dansk kornkvalitet er i top, er noget forbistret sludder og misforståelsen skyldes, at en tv-journalist ikke havde forstået problematikken og derfor stillede irrelevante spørgsmål til fagfolk (en bryggerimand og en kornmand) og derfor fik irrelevante svar, som gav et forkert billede.

Hvor jeg ved det fra? Tja, jeg er hverken landmand eller ekspert, men har gennem en menneskealder levet af international kornhandel, så lidt viden kan vel nok hænge ved.

I øvrigt synes jeg, det er interessant, at byfolk, uden kendskab til landbrug, jævnligt kritiserer landbruget for at skade naturen, og aldrig nævner noget om, at der vel næppe er noget, der i højere grad end byer og bymæssige bebyggelser ødelægger naturen.