Debat: Godt sømandskab


Debat: Godt sømandskab

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Dorte Olbæk Hansen, skibsfører og lektor v. Simac, Fruerstuevej 112, Svendborg og Johannes Irminger, dual officer og adjunkt v. Simac, Udsigten 4

Geir Haukursson
Debat FAA. 

Synspunkt: Da vort indlæg 4. marts i FAA har afstedkommet fortsat debat - herunder et direkte stilet indlæg fra Ole Mørch (FAA 17. marts) - ser vi os foranlediget til igen at skrive. Som i indlægget 4. marts forholder vi os til reglernes ordlyd og ikke til den konkrete sag, hvorved vi forhåbentlig kan fremme den efterspurgte lødige debat (Ole Mørch, FAA 27. februar).

Først og fremmest må vi i saglighedens navn opfordre til, at der anvendes korrekte termer: Begrebet "skibe på skærende kurser" anvendes kun, når to maskindrevne skibe nærmer sig hinanden på en sådan måde, at der er fare for sammenstød (jf. regel 7 d), og der hverken er tale om modsatte kurser (regel 14) eller overhaling (regel 13).

Det er begrebsforvirring, når Ole Mørch henviser til regel 13 b og samtidig taler om skærende kurser (som kun gælder i regi af regel 15), ligesom der er tale om begrebssammenblanding, når "et skib, som er hæmmet i sin manøvreevne" inddrages - et skib kan være "begrænset i manøvreevne" (regel 3 g) eller "hæmmet af sin dybgang" (regel 3 h), men ikke begge dele på samme tid. Mens skibstyper således er relativt klart defineret, er et snævert løb ikke, og man skal være varsom med at fastslå, hvad andre burde opfatte løbet som; i sidste ende er det en konkret vurdering ved en domstol.

Med definitionerne på plads kan vi fortsætte til indholdet: Søvejsreglerne indeholder en gensidig forpligtelse til at forebygge sammenstød. I alle skibe skal der holdes udkig (regel 5) og i god tid konstateres eventuel fare for sammenstød (regel 7 d). Når der mellem to skibe er konstateret fare for sammenstød, har begge skibe pligter, og forpligtelsen i regel 17 rækker længere end til at holde kurs og fart: Regel 17 a ii giver en mulighed for på et tidligt tidspunkt at løse situationen, og regel 17 b forpligter til at medvirke aktivt til situationens løsning. Det har intet at gøre med at "være barnepige" for andre (Ole Mørch, FAA 17. marts), hvis man går af vejen iht. regel 17 a ii eller 17 b. Det er at følge reglerne.

I de tilfælde, hvor reglerne ikke eksplicit beskriver en handling eller løsning, henvises til godt sømandskab, der - som nævnt 4. marts 2018 - er en række grundprincipper.

Det gode sømandskab fortolkes af den enkelte navigatør, men den juridiske rækkevidde fastlægges af domstolene. Det er altså ikke et begreb, man kan bruge i flæng: Godt sømandskab kan anskues som det fundament, reglerne bygger på, og godt sømandskab søger - ligesom reglerne - at forebygge sammenstød. Det er derfor meget svært at påvise, at man har udvist godt sømandskab, hvis man kolliderer (uanset fartøjstype), og det er derfor meget sjældent, det ene skib ved en domstol får hele skylden.

Debat: Godt sømandskab

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce