Debat: Fremtidens ældreliv
Af: Hanne Klit, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Svendborg Kommune, Troensevej 6A, Svendborg

Synspunkt: Prognoserne viser, at vi bliver flere og flere ældre, og at vi lever længere. Det stiller store krav til de kommunale tilbud og til de ansatte. Ældregenerationen har flere år på bagen, når der er behov for de kommunale tilbud. De har ofte mere komplekse sygdomme og dermed et øget og mere specialiseret behov for hjælp. Det stiller store krav til kompetenceudvikling for både ledelse og medarbejdere. Især udviklingen i kroniske sygdomme for eksempel diabetes, KOL, alzheimers, demens, sclerose med flere stiller store krav til medarbejdernes kompetencer.

Når vi skal skabe rammerne for fremtidens ældreliv, er det vigtigt at få viden om: Hvad kendetegner et godt ældreliv? Hvad skal vi fokusere på i fremtiden? Hvad skal der til, for at vi kan nå vores fælles mål?

For mange er et godt ældreliv at forblive i deres lokale nærområde, når de flytter på plejecenter eller i ældrebolig. Nærheden er vigtig for at bevare gamle naboskaber og muligheden for at få besøg af ægtefælle, familie og venner.

Tilbud om sociale aktiviteter er også et stort ønske. Det fællesskab, der opstår gennem aktiviteter og de netværker, der dannes, forbygger ensomhed og er understøttende for de ældres livskvalitet. Andre ønsker mulighed for fysisk aktivitet, vejledning og træning for at fastholde mulighed for at mestre eget liv længst muligt. 

Et andet bud, vi allerede har fået på et godt ældreliv, er at frisklavet mad på de lokale plejecentre er et vigtigt element. De fælles aktiviteter omkring madlavning og duften på gangene har stor betydning for ældres appetit og følelse af nærhed og livskvalitet.

Vi ved, at fremtidens ældre stiller helt andre krav til muligheder, boform og indretning, end nutidens ældre har gjort. Der skal være plads til forskelligheden. Det er vigtigt, at den ældre har mulighed for at vælge til og fra i forhold til egne ønsker og behov, når der skal vælges bolig. Hverdagen skal være så tryg og bekvem som muligt for den enkelte.

I Socialdemokratiet ønsker vi en dialog om ønsker og behov for fremtidens boformer - plejecentre, beskyttede ældreboliger, ældre-kollektiver. Det er vigtigt, at vi kender ønsker og behov, så vi kan imødekomme borgernes ønsker bedst muligt og sammen overvinde de udfordringer, der er.

Vi har ikke på forhånd en løsning på fremtidens ønsker og udfordringer. Det får vi kun gennem dialog med ældreområdets interessenter. For os er det oplagt at mødes med de ældre, de pårørende og medarbejderne. På den måde kan vi drage deres viden og erfaringer ind i planlægningen af, hvordan vi bedst kan danne rammerne for det gode og sunde ældreliv for alle.

Socialdemokratiet vil gerne slå til lyd for, at der bliver arrangeret en ældrekonference i Svendborg Kommune i 2018, hvor vi alle mødes, interessenter, de ældre, de pårørende, medarbejdere og politikere for at drøfte de ønsker, muligheder og udfordringer, der er. Vi politikere er borgernes talerør og beslutningstagere i byrådet, og vi har en fælles opgave og et fælles ansvar for at få løst fremtidens udfordringer på den bedste måde.