Af: Haagen Sparre, Nannasvej 19, Svendborg

Læserbrev: Det er med stor undren, at jeg i FAA den 30. januar læser hr. Erik Dagøs læserbrev.

Hr. Erik Dagø, som i mindste detalje, husker alle sine fortrædeligheder indenfor såvel politi som hjemmeværn, har åbenbart helt "glemt" Krystalnatten den 9. nov. 1938, hvor nazisterne i Tyskland smadrede over 7000 jødiske butikker.

Nej, hr. Erik Dagø, de "nøjedes" ikke med "kun" at overmale dem.