Debat: Før trafikken klumper til skal vi investere begavet
Af: Jesper Højte Stenbæk, fagchef i Dansk Erhverv

Synspunkt: Vi danskere rejser og bevæger os rundt i landet som aldrig før. Det sker især i bil, bus, metro, cykel og tog.

Infrastrukturen binder vores land sammen, og den binder vores land sammen med resten af verden. Hvis det tager kortere tid at komme frem, så er der flere steder, man kan tage et arbejde. Og virksomhederne har flere at vælge mellem. Det er godt for, at folk kan få det rette job, og det er godt for væksten. Det betyder også, at fremtidig udvikling og vækst i Danmark er afhængig af en stærk infrastruktur. Men infrastruktur koster. Projekter som en ny motorvej eller jernbane tager også lang tid og har konsekvenser langt ind i fremtiden. Pengene skal anvendes med omtanke. 

Derfor er der brug for et bredt forlig mellem Folketingets partier om en langsigtet strategi for den overordnede danske infrastruktur. For os er der tre ting, som især er vigtige:

For det første skal der sikres bedre sammenhæng i forskellige dele af infrastrukturen. Vores busser skal passe sammen med vores tog, vores tog med vores vejnet osv. På den måde gør vi afstande mindre og mulighederne flere, samtidig med at vi sikrer mobiliteten.

For det andet skal vi sikkert og hurtigt kunne komme fra A til B og transportere varer rundt i landet. Derfor skal vi skabe plads på vejene, så vi undgår farlig og tidskrævende trængsel. For at undgå dette anbefaler Dansk Erhverv, at der ses på, hvilke former for udvidelse af vejnettet, der vil være optimal i forhold til investering og udbytte. En ekstra vejbane på en landevej eller en motortrafikvej kan i nogle tilfælde være et yderst fornuftigt alternativ til meget dyre motorveje. Det vil sikre, at vejnettet kan optimeres flere steder og hurtigere komme til gavn for både individer og erhverv.

For det tredje skal man investere i Intelligent TrafikStyring. Det er eksempelvis skilte over en motorvej, hvor trafiksignaler tilpasser sig trafikken i løbet af dagen, og midlertidige hastighedsbegrænsninger kan justere sig selv efter, hvornår vejarbejderne arbejder. Den digitale udvikling skaber nye muligheder i trafikken. En stærk infrastruktur, der styrker mobiliteten i samfundet sikrer effektiv transport. Denne mobilitet er et uundværligt fundament for erhvervslivets produktivitet og konkurrenceevne.

Derfor anbefaler Dansk Erhverv også disse tre fremadsynede investeringer, der vil sikre fortsat mobilitet og fremgang.