Debat: Fødeafdelingen på OUH i Odense
Af: Niels Erik Søndergård, regionsrådssuppleant for DF, Rasmus Rasks Allé 95, Odense SV

Læserbrev: OUH nedlægger otte senge og fjerner syv medarbejdere på fødeafdelingen i Odense. Det sker for gradvist at tilpasse normeringen af senge og medarbejdere på OUH til åbningen af Det Nye OUH i 2022.

Det er ikke den sidste tilpasning, vi får at se. Der kommer flere andre tilpasninger på fødeafdelingen og på andre afdelinger.

Det sker, fordi Nyt OUH er underfinansieret af staten. Der er brug for, at regionen giver statens underfinansiering af sygehusenes drift modspil. Man skærer fødeafdelingen på OUH i Odense ned, samtidig med at man planlægger i 2022 at lukke fødeafdelingen på OUH i Svendborg.

Det kommer til at gå ud over kvaliteten. Fødeafdelingen på Svendborg Sygehus bør naturligvis bevares