Af: Meho Selman, regionsrådsmedlem og medlem af præhospitalsudvalget (S), Søgårdsvej 8, Odense N

Læserbrev: Fra Niels Erik Søndergaards indlæg fra mandag den 9. oktober fremgår det, som om NES var den eneste, der nægtede godkendelse af dagsordenen på sidste møde i præhospitalsudvalget. NES var naturligvis ikke den eneste, der ønskede arbejdsmiljøet på dagsorden som et selvstændigt punkt. Afsenderen af dette indlæg blev også nedstemt.

Arbejdsmiljøet vil altid være politikernes ansvar og ansvarlige politikere vil derfor altid give den fulde opmærksomhed emnet - især når der kommer en officiel henvendelse fra en tillidsrepræsentant.

Derfor var der også herfra et ønske om at få orientering om arbejdsmiljøet på skrift på udvalgets sidste møde.

Og når man ikke kan få sit ønske opfyldt, så kan man i det mindste forlange at have det tilført referatet.

Samtidig skal det fortsat arbejdes for at skabe et ordentligt arbejdsmiljø dér, hvor det kræves. Det handler om alle regionens medarbejdere, også ambulancereddere, men i sidste ende også om patienternes/borgernes tryghed.