Debat: Ens P-regler for alle


Debat: Ens P-regler for alle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Jørgen Mejrup, Niels Juels Vej 36, Svendborg
P-Skilt Parkeringsskilt Parkering
Debat FAA. 

Læserbrev: Der bliver ikke ro om parkeringsbranchen i Danmark, før de private og de offentlige p-operatører finder fælles fodslag. Hvordan kan det være så svært?

Transportministeren og den private parkeringsbranche bør kunne forhandle sig til rette om en ordning, så regulering af parkering i Danmark bliver ens for alle. Det vil gøre det lettere for parkanterne at overholde (og forstå) reglerne, der i dag er forskellige, afhængig af om pladsen er privat eller offentlig.

Det blev allerede for otte år siden ved lov fastslået, at parkering med urette i hele Europa (i respekt for Menneskerettighedskonventionen EMRK artikel 6 og 7) skal anses for en strafbar handling.

Parkeringsovertrædelser har siden 1971 haft hjemmel efter civilretslige regler. Men de sikrer ikke overtræderen på samme måde som strafferetten, der kræver stærkere beviser, før en mulig overtræder kan dømmes.

Dansk Højesteret bestemte samtidig i 2010 "at al dansk lovgivning" skal tilpasses den nye virkelighed og - hvis det alligevel ikke skete, måtte det bero på en fejl i embedsmands-systemet.

Da straffeloven reguleres af Retsplejeloven betyder det, at parkeringsovertrædere skal betragtes som uskyldige, ind til det modsatte er bevist. De har ret til at lyve samt nægte at udtale sig, ligesom anklageren skal være objektiv. Det vil sige, at de beviser, der taler for bilistens uskyld, også skal fremføres.

Ændringen komplicerer sagsbehandlingen i forhold til den lettere sagsgang i civilretten.

Højesteret har godkendt, at parkeringssager alligevel kan afgøres i civilretten forudsat, at de beviskrav, der gælder for straffesager anvendes, oplyser fuldmægtig i Transportministeriet Anders Petersen.

Alligevel har enkelte af de parkanter, der har klaget over p-forholdene hos Q-Park i Korsgade i Svendborg, netop bedt EU-kommissionen vurdere, om den danske fortolkning af hjemstedet for sagsbehandlingen er i overensstemmelse med EU?

Er det tilfældet må vejen være banet for samarbejdet mellem de private og de offentlige p-operatører i Danmark. De private skal så forstå, at strafbarhedskriteriet nu også vil omfatte deres "forbrydere".

Debat: Ens P-regler for alle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce