Debat: Det skrottede parkeringsforlig


Debat: Det skrottede parkeringsforlig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Birger Jensen, byrådsmedlem (V), Åbyvej 47, Vester Skerninge
Michael Bager
Debat FAA. 

Læserbrev: Mange roser var der til borgmester Bo Hansen (S) for at kunne lande et parkeringsforlig i forbindelse med byfornyelsesprojektet ved Klosterplads og Frederiksgade.

Et projekt, der oprindelig var designet på en sådan måde, at alle parkeringspladser foran Sydbank skulle nedlægges på grund af ændret vejføring. I administrationen har der, efter at parkeringsforliget var vedtaget, været arbejdet med planen, men vi i Venstre erfarede, at hverken administrationen eller formanden for Teknik- og Erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S), reelt har undersøgt muligheden for bevarelse af nogle af parkeringspladserne. Vores argumenter blev fejet af bordet med den begrundelse, at dette ville politiet ikke ville give tillade. Samme argumentation har Flemming Madsen anvendt over for Områdeforum, som har arbejdet med forslaget.

Vi i Venstre holdt et møde primo juli med kommunaldirektøren og sagsbehandleren. Vi gjorde opmærksom på, at den skitserede linjeføring ikke var hensigtsmæssig (alt for skarpe sving) og måske slet ikke kunne godkendes af politiet. Vi gjorde opmærksom på, at de af administrationen givne oplysninger om krav til cykelstiers minimumsbredde på 2,25 meter ikke var korrekt. Ligeledes har vi påpeget, at det ikke var rigtig, at den ændrede linjeføringen kan begrundes med hensynet til de ekstra lange bybusser. Vi stillede endvidere spørgsmål ved, om politiet reelt var blevet forespurgt, om der var en mulighed for at fastholde nogle af p-pladserne foran Sydbank.

På torsdagens møde i Teknik- og Erhvervsudvalget skulle lokalplanen så godkendes. Vi kunne her konstatere, at intet var forsøgt med hensyn til at afdække mulighederne for fastholdelse af nogle af parkeringspladserne foran Sydbank. Noget vi troede, der var enighed om, støttet af samtaler med Socialdemokraternes gruppeformand, John Arly Henriksen. Men på mødet anvendte både udvalgsformanden og administrationen begrundelsen, at dette ville politiet ikke tillade. Vejføringen var fortsat nøjagtig, som i de oprindelige forslag. Meget skarpe sving trukket helt over til facaden ved Sydbank. Altså intet var ændret. Og med planens uændrede vejføring er muligheden for parkeringspladser foran Sydbank ikke eksisterende.

Venstre ønskede planen sendt retur til administrationen for at få en fornyet reel sagsbehandling. Især med henblik på at få en politimæssig forhåndsgodkendelse af planen, før den sendes i høring. Altså få undersøgt, om den skitserede linjeføring kunne godkendes, og om der var en reel mulighed for at bevare pladserne foran Sydbank. Men nej, det ville resten af udvalget ikke, herunder heller ikke De Konservative. Argumentet var som beskrevet, at det ville politiet ikke tillade.

Vi kan blot konstatere, at Socialdemokratiet og Konservative er skredet fra vores parkeringsforlig, så det er vi så også. Borgmesterens roser er falmet, ja, nærmest helt visnet hen.

Debat: Det skrottede parkeringsforlig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce