Debat: Der skal tænkes i nye transportkorridorer
Af: Anders Retz Johansson (C), 2. viceborgmester, Ærø Kommune og folketingsmedlem og Andreas Møller (C), kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn K

Læserbrev: Der er for nylig oprettet en trafikkomité for at få det tredje spor til Vestfyn.

Det er godt - vi skal til glæde for borgerne og virksomhederne have ordentlige muligheder for at komme frem - sikkert og hurtigt. Der bør i forlængelse af disse udviklinger kigges nærmere på, hvordan man kan udbygge fremkommeligheden i det sydfynske og øerne.

Vi opfordrer til, at man kigger på, hvordan man kan binde øerne sammen gennem en visionær færgestrategi og en fuld udrulning af Landevejsprincippet.

Anders Retz Johansson (C), 2. viceborgmester, Ærø Kommune og folketingsmedlem og Andreas Møller (C), kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn

Vi opfordrer til, at man kigger på, hvordan man kan binde øerne sammen gennem en visionær færgestrategi og en fuld udrulning af Landevejsprincippet. Desuden mener vi, at der skal arbejdes på en modernisering af trafikkorridoren Odense-Faaborg-Als. Herunder udbygning af motortrafikveje og midler til at se på en mulig gennemførelse af et Als-Fyn broprojekt. Broprojektet vil kunne binde Fyn og Als sammen på en bæredygtig måde, og det skal ske med respekt for de naturherligheder, der findes i det sydfynske øhav samt omkring Svanninge Bakker.

Det er nu, der skal sættes visioner på, hvordan vi kan få en sammenhæng mellem nord og syd, øst og vest. Et Danmark i balance og for et stærkt Fyn og øhav i fremtiden.