Debat: Der er ikke frit lejde for vandscootere


Debat: Der er ikke frit lejde for vandscootere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Søren Nielsen, Strandgade 2, Troense
Billede
Debat FAA. 

Læserbrev: I et læserbrev den 30. maj forklarer Jørgen Mejrup ganske rigtigt, at det har voldt danske myndigheder som politi og kommune vanskeligheder at udarbejde fornuftige regler, herunder forbud mod sejlads med vandscootere og jetski i danske farvande på grund af, at en højesteretskendelse, som er baseret på en EU-forordning, giver frit lejde for vandscootere.

Det fremgår imidlertid også af læserbrevet, at der kan udstedes lokale bestemmelser om, at der skal overholdes en vis afstand fra kysten og en maksimal hastighed med videre.

Det er jo netop det, som politimesteren i samarbejde med Svendborg Kommune har gjort ved at udstede et "Reglement for sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski og for brætsejlads ud for kyststrækningen i Fyns Politikreds (Udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen § 14, stk. 3).

Af reglementets paragraf 6 fremgår det: "For kyststrækningen ud for Svendborg Kommune gælder: Sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski må maksimalt ske med 5 knob i Svendborg Sund og Skårup Sund inden for området, der mod vest begrænses af den grønne sideafmærkning på Iholm Flak og vestkanten af Tankefuld Skov, mod øst af Odden, Skårupøre og Øgavl på Thurø samt mod syd/øst af den grønne sideafmærkning på Grønne Odde og de to ledefyr nord for Valdemar Slot på Tåsinge."

Desuden fremgår det af paragraf 2 at: "Sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski i det omfang, det er tilladt inden for 300 meter zonen, og sejlads med bræt, skal ske på følgende betingelser:

- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads.

- Sejladsen må ikke være til hinder eller til ulempe for badende.

- Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre.

Da det er umuligt at overholde afstandsbestemmelsen på 300 meter fra kystlinjen langt de fleste steder i Svendborg Sund, er sejlads med vandscootere, der sejler meget stærkere end 5 knob umuliggjort. Det fremgår også af et kort, der er udarbejdet af Svendborg Kommune, hvor hele den ovenfor beskrevne strækning i Svendborg Sund er farvet med rødt - altså helt forbudt område for vandscootere.

Udover at man kan forlange, at både Vandscootere, jetski og såmænd også speedbåde, hvortil der kræves et kørekort, skal forsynes med et påmalet, synligt nummer, så kunne man forlange, at de derudover skulle forsynes med AIS, der står for Automatic Identification System, og er et system, der er udviklet til at gøre det muligt for nærliggende skibe og landstationer at se informationer om det skib, der har den pågældende AIS sender installeret. Man kan for eksempel se dimensionerne på skibet, skibstypen, dybgangen, sejlretningen og hastigheden. Det vil være en moderne og effektiv måde at finde eventuelle overtrædere af reglementet og gøre det muligt for politiet at identificere synderne og retsforfølge dem. Mange lystsejlere har allerede en sådan AIS transponder installeret.

Det bør således ikke være muligt, at give vandscootere og jetski frit lejde til at sejle på Svendborg Sund.

Politiet må nu tildeles midler, så der kan udføres effektiv patruljering med kontrol.

Det bør således ikke være muligt, at give vandscootere og jetski frit lejde til at sejle på Svendborg Sund. Politiet må nu tildeles midler, så der kan udføres effektiv patruljering med kontrol.
Søren Nielsen, Troense

Debat: Der er ikke frit lejde for vandscootere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce