Af: Vivi Rosenlund , viro@faa.dk

Læserbrev: Når den for tiden værende Venstre-regering har ophævet PSO-afgiften, har nedsat registrerings-afgiften på de dyreste biler, ønsker at nedsætte arve-afgiften ved overdragelse af familie-ejede virksomheder til børnene, så må man spørge: Hvis interesser varetager denne Venstre-regering? Miljøets? Den brede befolknings? Eller Danmarks rigestes?