Debat: Danmark skal tage forbehold


Debat: Danmark skal tage forbehold

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Jørgen Mejrup, Niels Juels Vej 36, Svendborg
Andreas Bastiansen
Debat FAA. 

Læserbrev: Menneskerettigheder er en god ting. De må blot ikke fortolkes så dynamisk, at de kommer i modstrid med den danske grundlov.

Loven blev i sin tid født i en demokratisk valgt forsamling i Danmark, og den danner fortsat grundlaget for al dansk lovgivning.

Det er den valgte regering, der lovgiver med retsvirkning i Danmark - ikke de overnationale domstole.

Heldigvis er menneskerettighederne mest i overensstemmelse med Grundlovens ordlyd og ånd. Derfor kan det næppe gå helt så galt.

Problemerne opstår, når menneskerettighederne og andre internationale vedtagelser fortolkes strammere, end der egentlig er dækning for i national lovgivning.

En tilslutning til internationale konventioner har desværre en tendens til at udvikle sig til lidt af en spændetrøje for de lande, der sover i timen, når lovteksten udlægges.

Det regelsæt, som de medvirkende lande i sin tid nikkede ja til at respektere, har måske udviklet sig på en måde, som slet ikke var oprindeligt tiltænkt.

Danmark skal derfor nu og i fremtiden konsekvent betinge sig, at landets implementering i alle former for overnationalt lovsamarbejde, kun har juridisk gyldighed, hvis de overnationale love, konventioner, forordninger, aftaler m.m. er i fuld overensstemmelse med Danmarks Riges Grundlov.

Højesteret i Danmark skal derfor alene have beføjelse til som sidste retsinstans af afgøre sager om fortolkningstvivl. Det skal ikke overlades til overnationale domstole. De kan pænt bede om lov, hvis de har noget på hjerte.

Der trænges i øvrigt til en revision/modernisering af Grundloven, så den er gearet til at håndtere de nye, kæmpe udfordringer, som Danmark og hele den vestlige verden står overfor.

Debat: Danmark skal tage forbehold

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce