Debat: Dagtilbud i politisk magtkamp
Af:

Søren Stenmann Lund, bestyrelsesrepræsentant og områdetillidsmand i Østerdalen og Susanne Gustenhoff, fællestillidsrepræsentant for pædagoge

Læserbrev: FAA bragte tirsdag 8. august en artikel, hvor blandt andre Bo Hansen, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet, forholder sig til den tilsyneladende pressede økonomi i Svendborg Kommune. Her mener han, at der er behov for, at se på forskelle på daginstitutionsområdet. Han nævner eksempelvis forskellen på normeringer i Oure Børnehus og i Nordlyset. Han lader skinne igennem, at her er tale om ulighed. Men det er ikke en fair måde at argumentere på.

For det første er det ikke generelt, at der er en forskel i normeringerne. Det er enkeltstående, at Oure Børnehus er omfattet af garantiordningen, og endnu ikke er fyldt op. Og hvis socialdemokratiet havde deltaget på dialogmødet med forældrebestyrelserne i Østerdalen og dagplejen den 26. juni, ville det være klart som dagen, at løsningen er at oprette ni vuggestuepladser i børnehuset. Det kan tilføjes, at der er et forældreønske om disse vuggestuepladser.

Det er heller ikke fair, at man sender et signal om, at nu skal der lægges besparelser på dagtilbudsområdets normeringer, højst sandsynligt ud fra en benchmark, som alle ved, kun er en direkte vej mod accept af den laveste fællesnævner. Derudover virker det påfaldende, at dagtilbuddet år efter år er i spil ved budgetforhandlingerne, og det på trods af, at området kun udgør seks procent af kommunens driftsbudget, hvorimod skoler udgør 14 procent og overførselsudgifter udgør 31 procent. Ikke at vi har den holdning, at besparelser skal ligge på de områder. Det er bare påfaldende, at dagtilbuddets normeringer hvert år er skueplads for politisk magtkamp.