Debat: Arbejdsmiljøet på ambulancestationer
Af: Niels Erik Søndergård, regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Region Syddanmark, Rasmus Rasks Alle 95, Odense SV

Læserbrev: Den 2. oktober blev der kampafstemning i Præhospitalsudvalget om dagsordenen ved mødets begyndelse.

Jeg nægtede at godkende dagsordenen, da jeg ønsker situationen angående arbejdsmiljøet på flere ambulancestationer taget på dagsordenen som et selvstændigt dagsordenspunkt, hvilket udvalgets formand Thyge Nielsen nægtede. Jeg blev efterfølgende nedstemt. 

Sidst på mødet under eventuelt gav koncerndirektør Rikke Vestergaard udvalget en mundtlig orientering om arbejdsmiljøforhold på ambulanceområdet. Jeg ønskede Rikke Vestergaards orientering på skrift. Det blev ikke imødekommet. 

Henvendelse fra ambulancereddere tyder på, at der på flere ambulancestationer er et presset arbejdsmiljø. Noget tyder på, at vi har sparet for meget på ambulancedriften, så det går ud over flere stationers arbejdsmiljø. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved.