- Alle, der bor her, har en aktie i at få ting til at lykkes
Af: Katrine Sindal Schlotfeldt, Kommunikations- og bosætningsmedarbejder, Ærø Kommune
Kronik: Uanede muligheder i begrænsningen

Da jeg forleden blev spurgt, om jeg ville skrive en kronik, der beskrev, hvad det er, vi kan her på Sydfyn og øerne set fra en ærøsk bosætningsmedarbejders stol, ja, så kom jeg faktisk i et helt fantastisk dilemma - hvis altså, man kan tale om, at et dilemma kan være det.

Jeg kunne overhovedet ikke beslutte mig for en vinkel, fordi der affødt af min hverdags små oplevelser, som popcorn, poppede det ene gode perspektiv op efter det andet.

Alle der bor her, har en aktie i at få ting til at lykkes, og det medfører en enorm velvilje til at hjælpe hinanden, hvilket igen bidrager til øens sociale og kulturelle kapital,

Ja, jeg bliver i disse tider sådan godt gammeldags glad i låget, når jeg funderer over livet i min hjemstavn, som jeg er vendt tilbage til og nu også aktivt arbejder for at få flere til at bosætte sig i. Og jeg tror ikke engang, at det bare er den vanlige forårsoptimisme, som hvert år indfinder sig hos mig sammen med det tiltagende lys, det spirende grønne og de stigende temperaturer.

Nej, det er en blivende følelse, som blomstrede allerede før forårets komme, og som jeg tror, vil forblive hos mig langt ud i fremtiden. Set fra min stol, er der nemlig så meget, vi kan og gør her hos os.

Hvor meget de enkelte karakteristika for, hvad vi kan, adskiller sig fra forskellige andre egne i landet, kan være svært præcist at sige noget om, men med udgangspunkt i det, jeg oplever, når jeg udfører mit arbejde, kan jeg i hvert fald sige noget om, hvad det er, vi kan, som er væsentligt for de potentielle tilflyttere, jeg møder i min hverdag. Hvad er det blandt andet for muligheder, de søger og får på Ærø?

For de folk, som overvejer at bosætte sig på Ærø, og som jeg er i kontakt med gennem mit arbejde, er det lige nu mulighederne for et mere simpelt og roligt liv tæt på naturen - i et samfund, hvor tryghed, nærvær og imødekommenhed er centralt - der er årsagen til, at de får ideen om at flytte hertil.

De ønsker at give deres børn en opvækst, hvor man kan udvikles ved at blive tildelt ansvar i en tidlig alder, fordi her er trygt. En opvækst, der ikke nødvendigvis indebærer, at familien omdannes til en moderne logistikvirksomhed.

De ønsker at være en del af noget, en by, en forening, en forældregruppe, hvor de føler, at de er nogen og har en betydning. De ønsker at gå ud af deres dør om morgenen og blive mødt af duften af hav og naboen, der faktisk hilser og spørger, om de har sovet godt.

De fleste potentielle tilflyttere kender Ærø som et feriested, og derfor bliver de også så forundrede, når de opdager, at den lille ø, hvor de kan få alle de ovenstående ønsker opfyldt, rummer så mange flere muligheder end det. De opdager det rige udvalg af pasnings- og plejemuligheder, og de begejstres over det mangfoldige foreningsliv og de mange fritidsaktiviteter, hvor filosofiske saloner, et børnemuseum og en facebookbaseret vandreklub er nogle af de seneste skud på stammen.

Men ovenstående muligheder giver ikke nødvendigvis brød på bordet for den enkelte familie, jeg sidder overfor, og selv om huspriserne og leveomkostningerne her på øen, nok ikke er helt så høje som i storbyerne, så skal man jo leve af noget. Og lige præcis den mulighed, vil jeg gerne dvæle lidt mere ved. Muligheden for at få og forme et job på Ærø. Det er nemlig oftest jobsituationen potentielle tilflyttere spekulerer mest på.

Jeg synes, der findes et meget bredt og spændende udvalg af job på Ærø. Det være sig i offentligt regi, som i det private erhvervsliv, og indenfor det seneste år har der været op til flere job-opslag indenfor forskellige brancher og med et vidt spænd i forhold til uddannelseskrav, hvor jeg med overraskelse og begejstring har tænkt: "Nårh ja, dén uddannelse kan man også bruge her" eller "Nårh ja, dén jobmulighed har vi da også her."

Har man ambitioner om at stige til tops i en stor organisation eller job-shoppe for at få så meget som muligt på cv'et, kan man godt være begrænset af at bo på en ø, men til gengæld så kan man på små arbejdspladser på en lille ø opleve, at opgaverne er meget alsidige og graden af indflydelse meget stor.

Således talte min kollega Cecilie, der lige er flyttet hertil og som tidligere har været ansat i en stor organisation i hovedstaden om, at hun synes, at der herovre var meget mindre fokus på karriere og prestige, men til gengæld en stor mulighed for at komme til at varetage alle mulige spændende arbejdsopgaver i sit job, hvis man blot viste flid og interesse herfor.

Nogle af hendes tidligere kollegaer havde ment, at det var et trin ned ad karrierestigen at flytte til Ærø og arbejde. Nu er det ikke denne stige, hun ønsker at fokusere på i sit arbejdsliv, men hvis det endelig skulle være, så føler hun nærmest, at det har været et trin op at bestride hendes job her på Ærø, hvor hun har fået lov til at få udpræget ansvar, og hvor der er blevet vist hende tillid, i modsætning til hvad hun tidligere oplevede i en stor organisation, hvor man skulle have spidse albuer for at komme frem.

Men Ærø er en ø, hvor der kun bor lidt over 6000 indbyggere, og det siger sig selv, at mængden af job kan være begrænset; at der ikke er alle muligheder for at få sit jobønske opfyldt og få brugt sin uddannelse på samme måde som Cecilie. Og så længe vi ikke bor flere her, så kan jobskabelsen indenfor visse områder, være en smule udfordrende.

Men det er ikke altid negativt. Det har for manges vedkommende den konsekvens, at de er nødt til at være indstillede på at lave lidt af hvert og selv være med til at skabe deres levebrød, og det er min påstand, at det afstedkommer en enorm smittende virkelyst, iværksættertrang og kreativitet. Folk starter et sted, prøver sig frem, finder en niche, lærer nogen at kende, som kender nogen, der mangler én ... og så pludselig pibler det frem med små interessante ideer, tiltag og virksomheder, der for nogles vedkommende ender med at vokse sig større - og efter en tid har folk skabt deres eget job og måske flere til.

En af sidegevinsterne herved er, at folk ikke kun tænker på deres eget levebrød, men ofte også på, hvordan de kan tjene Ærø, sikre at mulighederne er mange og bidrage til opretholdelsen og udviklingen af vort samfund.

Alle der bor her, har en aktie i at få ting til at lykkes, og det medfører en enorm velvilje til at hjælpe hinanden, hvilket igen bidrager til øens sociale og kulturelle kapital, hvor unikke netværk er en af hovedingredienserne.

En tilflytter, der boet her i lidt over et år, sagde til mig: "På Ærø er man ligesom bare nødt til at få tingene til at fungere, fordi det er en ø, og derfor hjælper man hinanden", og må jeg tilføje: "Får ting til at ske."

Indenfor de senere år, har der simpelthen været så mange spændende tiltag over hele øen, hvor folk uanset om de er barnefødte eller tilflyttere med en overvældende idérigdom lægger en enorm arbejdsiver for dagen, der både bidrager til den enkeltes levebrød og øen.

Blandt andet derfor er jeg så optimistisk.