"Jammeren og brokkeriet kender ingen grænser, når der ikke straks efter flodbølgen stod et nyt hotelværelse parat."