"Landsbyerne i Danmark" skal derfor opfordre Folketingets politiske partier til nedsættelse af en Landsbykommission..."