Vollsmose. Navneændring ændrer intet
Af: Alex Ahrendtsen - kultur- og skoleordfører, Dansk Folkeparti

Venstres politiske ordfører Christoffer Lilleholt bragte mit navn ind i TV2/Fyns dækning af Venstres udspil om Vollsmose.

Her sagde han, at jeg tidligere havde støttet tanken om et nyt navn til bydelen. Det er helt og aldeles forkert.

Jeg sagde i stedet følgende til Stiftstidende: "Vollsmose er et smukt stednavn, som på grund af etniske uroligheder, kriminalitet og indvandring er kommet i miskredit, og det kan stedet jo ikke gøre for. Derfor vil en navneændring i dag svare til, at Mike Tyson ændrede navn til Moder Teresa. Det ville ikke betyde det store. En navneændring kan komme på tale, hvis områdets karakter ikke længere svarer til det nuværende omdømme. En forandring af beboernes vilje til integration går med andre ord forud for navneændringen og ikke omvendt. Dvs. hvis Mike Tyson virkelig blev en Moder Teresa."

Et nyt navn vil ikke ændre på, at der er mellemøstlige bander, islamiske parallelsamfund og social kontrol.

Til gengæld kan jeg da glæde mig over, at der i dag er flertal i Odense for at rive bygninger ned herude. Noget, som jeg allerede i 2005 foreslog.