Vildledning: Behov for fakta omkring Langeland Forsyning

Langeland Forsyning er ikke enige i avisens og politikernes udlægning. Arkivfoto: Carsten Friager.

Vildledning: Behov for fakta omkring Langeland Forsyning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Der har den seneste tid været bragt et par artikler i Fyns Amts Avis, hvor indholdet i artiklerne - efter vores opfattelse - vildleder borgerne i Langeland Kommune. Det skyldes formegentlig fejlskøn og manglende kendskab til et relativt komplekst område. Derfor syntes vi at fakta skal bringes videre til læserne af Fyns Amts Avis.

Grundprincipperne for alle fire selskaber i koncernen Langeland Forsyning er det såkaldte "Hvile-i-sig-selv-princip". Reglerne er, at de forskellige områders indtægter skal dække de pågældende områders omkostninger.

Den 24. september 2018 bringes i Fyns Amts Avis en artikel under overskriften "Det gebyr skal væk! Og hvor kom det overhovedet fra?". Et ændret affaldssystem i Langeland kommune (som bunder i nationale- og EU-krav), kræver et nyt opdateret affaldsregulativ for husholdningsaffald. Dette nye regulativ havde først været politisk behandlet i Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget den 20. august, og siden i Økonomiudvalget den 3. september, inden endelig godkendelse skulle på kommunalbestyrelsesmødet den. 10. september.

Men "hvor kom det overhovedet fra?" Det nuværende (gældende) regulativ giver IKKE ældre og/eller handicappede mulighed for at søge dispensation fra reglerne om afhentning af affald. Dette er ikke rimeligt i alle tilfælde - derfor muligheden for dispensation i det nye regulativ.

Affaldsbekendtgørelsens princip er, at 'Den som afføder en omkostning, betaler for denne omkostning.' Derfor var oplægget, at dispensation gives kun mod et særgebyr.

Der er ikke politisk ønske om indførsel af et særgebyr, hvorfor omkostningen må fordeles udover samtlige borgere i kommunen.

I samme artikel bringes der udtalelser om prisstigninger på 20-30 procent i flere år. Dette er IKKE tilfældet for Langeland Affald. Priserne er UÆNDRET fra 2017 til 2018. Der var en prisindeks justering fra 2016 til 2017, og priserne var UÆNDRET fra 2015 til 2016. Dette er fakta!

Den 11. oktober bringes i Fyns Amts Avis en artikel under overskriften "Ejerstrategi til forsyningsselskab". Artiklen giver læseren indtryk af, at kravet om en ejerstrategi er udsprunget af problematikken i den første artikel. Langeland Forsyning havde foretræde for Økonomiudvalget den 6. november 2017, hvor ønsket om en ejerstrategi blev fremlagt. Forsyningens vision er, at Langeland Kommune vil udvikle den til en forsyningsstrategi for hele kommunen, hvor også den ønskede grønne omstilling kan formuleres. Idéen er altså ikke ny, men omkring et år gammel, og stammer i øvrigt fra Langeland Forsyning. Dette er også fakta!

Langeland Affald løser en opgave, som er politisk bestemt fra EU, over Folketinget og videre til kommunalbestyrelsen. Så når det er bestemt i kommunalbestyrelsen, at både pap/papir- og bio/restaffaldsspandene skal afhentes på standpladsen, så er konsekvensen af denne beslutning, at skraldefolkene skal bruge 7.200 timer mere om året. Politikkerne skal dog være klar over konsekvensen, når prisbladet skal godkendes.

I Langeland Affald er der således ikke tale om nogen form for prispolitik, da indtægterne meget simpelt skal modsvare omkostningerne. Dette er økonomisk sammenhæng. Reglerne er anderledes når det kommer til Langeland Vand og Langeland Spildevand, men det får vi sikkert lejlighed til at uddybe om en måneds tid, når taksterne herfor skal behandles politisk i kommunalbestyrelsen.

Vildledning: Behov for fakta omkring Langeland Forsyning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce