Vi lyttede ikke - og skete katastrofen: Klimamonstret ændrede vores liv


Vi lyttede ikke - og skete katastrofen: Klimamonstret ændrede vores liv

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Social- og sundhedsassistent, agronom, Strib Poul Erik Pedersen
Billede
Debat. 

Vi har ti år at redde vor klode i! Denne advarsel kom fra klimaforskerne både i 1990, 2000, 2010 og 2020, uden at den for alvor blev taget alvorligt. I den nævnte periode fik den vedvarende energi større udbredelse; men energiforbruget steg endnu mere, og klimaændringerne tog yderligere fart. På 100 år forbrugte vi energien fra flere hundrede-millioner års underjordiske skove, og disses oplagrede CO2 blev udledt til atmosfæren. Vi fortsatte tilsviningen af verdenshavene. Vi fortsatte ødelæggelsen af grundvandsressourcerne, af agerjorden og tropeskovene. Naturens mangfoldighed talte man pænt om, men var nærmest ligeglad med den voldsomme masseuddøen af svampe, planter og dyr.

Transport, alle mulige maskiner i hjemmet, internet og andre ting, der gjorde livet behageligt, lagde beslag på enorme mængder energi. Langt op i 20erne fløj mennesker rundt i verden for at holde ferie, for at se de sidste koralrev, de sidste dyr af en uddøende race eller andre attraktioner, som var ved at forsvinde. For mange danskere var det almindeligt at flyve på weekend- og shoppingture til Europas hovedstæder flere gange i løbet af året og den globale medarbejder fløj løbende rundt i verden for sit arbejde. Vi var fuldstændig uansvarlige og selv de mest miljøbevidste var store hyklere. Den materielle vækst åd gevinsterne ved de grønne teknologier op. Det blev mere og mere tydeligt, at der skulle ske et markant paradigmeskift, hvis vi ville beholde en jordklode, mennesker kunne bo på.

På kort tid er det danske samfund ændret markant, og mennesker må flytte hen, hvor arbejdet er. For eksempel er der brug for hænder i de flere og flere små landbrug. Det er der også i erhvervsfiskeriet, hvor man kun må bruge små kuttere og redskaber, der ikke ødelægger havmiljøet. Alvoren er gået op for langt de fleste mennesker; men de fleste husker frådseriet og bekvemmeligheden.

I slut-20'erne kollapsede de vestlige økonomier som dæmninger, der ikke længere kunne modstå presset fra de stigende vandmasser. Situationen var så alvorlig, at demokratiet blev kraftigt nedprioriteret. Nye retningslinjer blev vedtaget for 10 år siden i 2032. Det internationale topmødet i Beijing banede vejen for et globalt paradigmeskift. De drastiske indgreb, der blev indført af nødvendighed, åbnede op for kaos, håbløshed, agression, apati og sindsyge hos mange mennesker; men der gik ikke lang tid før mange frisatte en lang række positive evner som handlekraft, disciplin, hjælpsomhed, opfindsomhed og indordningsevne. Ja med tvang er den tidligere uafhængighedskultur, brug og smid væk mentaliteten, det materielle overforbrug med god plads til egoisme og trange kår for fællesskabet blevet degraderet.

Vi har en høj grad af selvforsyning i vores land. Vi spiser årstidernes frugt og grønt og vores kødforbrug er en syvendedel af, hvad det var for 20 år siden. De helt store svinefarme afvikles og udstykkes til mindre brug med passende antal husdyr, planteavl, grønsagsdyrkning og frugtavl. Det gav hårde kampe med de store jordbesiddere; men situationens alvor taget i betragtning blev jorden fordelt ud på mindre brug, som så forpagter den af staten eller fonde. Overdrev genopstår og der plantes mange kilometer læhegn overalt omkring de små marker og landmænd indfører områder med landbrugsskov på bedrifterne.

Sideløbende hermed er en del småindustri, købmanden, slagteren, smeden, cykelsmeden, skomageren og skrædderen dukket op i landsbyen igen. Landsbyen har fælles vaskeri og frysehus. Det er et krav, at virksomheder ikke forurener og energien kommer fra vedvarende energi. Det er ligeledes et krav, at al ny teknologi og isenkram bliver bygget, så det kan holde næsten uendeligt. Går det i stykker bliver det repareret og ikke kasseret. På de små marker ses små traktorer og arbejdshesten er igen blevet almindelig i skov- og landbrug.

I den vestlige verden er fødselstallet faldet drastisk. Frygten for fremtiden har begrænset unge menneskers lyst til at reproducere sig selv. Mange års påvirkning af forskellige kemiske stoffer har gjort det svært for mange at få børn, og der er ikke hjælp at hente hos det offentlige. Sygehusene har rigeligt at se til, blandt andet er almindelige infektioner blevet livsfarlige på grund af resistente bakterier. I lande vi tidligere kaldte u-lande er befolkningstilvæksten negativ på grund af krige, miljøkatastrofer, sygdomme, sult og en manglende tro på fremtiden.

Vi bliver nødt til at tro på livet efter klimakatastroferne. Det er en smuk tanke, at mennesker er født lige; men desværre udvikler de sig ofte til nogle grådige bæster. Se for eksempel på det monster, som har overfaldet os. Et klimamonster, der blev skabt af det miljøsvigtende menneske. Vi var alle monstre med vores overforbrug. Det var et monster, at danske landmænd i midten af 2020'erne producerede 40 millioner slagtesvin om året. De enorme marker var grønne ørkner, hvor intet kunne trives ud over afgrøden, hvorfor biodiversiteten blev smadret. Vi bruger nu enorme summer på at rense grundvandet, da det er sundhedsfarligt at drikke på grund af et alt for højt indhold af kemiske forbindelser fra pesticider. Alle tænkte kun på sit eget velbefindende og sine snævre økonomiske interesser uden hensyntagen til natur og miljø samt et fælles bedste. Nu forbereder vi os på at leve i de forandringer klimaet giver os, forandringer vi må affinde os med.

De fleste kan godt se det nødvendige i at verden har foretaget et paradigmeskift i grøn retning igennem et internationalt samarbejde. For bare 20 år siden troede 90 procent af danskerne på, at vi kunne modernisere vores samfund og gennem evig vækst opretholde vores velfærd og bekvemmelighed. Det vigtigste er nu, at vi skaber en ny fortælling, hvor det menneskelige ikke står over naturen. Tidligere så vi naturen som en ressource, vi kunne forbruge. Nu ser vi den som en gave, som vi kan glæde os over. Vi er i gang med en både grøn og kulturel omstilling, hvor vi reformerer vores forståelse og adfærd.

Vi lyttede ikke - og skete katastrofen: Klimamonstret ændrede vores liv

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce