Vi forlanger bevarelse

Sommerredaktionen - Allan Kelbæk
Foto: Rikke Madsen

Vi forlanger bevarelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

akutberedskab

Vort repræsentative demokrati, som er den mindst ringe styreform af et samfund, har den indbyggede ulempe, at magthaverne undertiden laver reguleringer, som ikke bifaldes af et mindretal af befolkningen. Det må de berørte så bare leve med. Ikke alle enkeltpersoner kan stilles tilpas.

Man kan dog komme ud for, at der for en meget stor gruppe borgere planlægges indskrænkninger, som har så vital betydning for deres livs-vilkår, at en massiv protest ikke alene er berettiget, men også bydende nødvendig.

Vi har en sådan situation på Sydfyn.

Når der planlægges og på "ekspertanbefaling" vedtages en (i øvrigt groft under-finansieret) nybygning af et "Supersygehus" i Odense på betingelse af lukning af akutfunktionerne på Svendborg Sygehus, berører det et par hundrede tusinde mennesker, og tilsidesætter brutalt regionens 1,2 mio. menneskers demokratiske beslutning om bevarelse af Svendborgs akutberedskab.

Når sundhedsministeren har udtalt, at syge borgere jo er bedst tjent med lægelig behandling ved de ypperste specialister, som i sagens natur findes på de bedste (nyeste, største) sygehuse, har han selvfølgelig ret. Men han overser det indlysende faktum, at udsagnet alene gælder planlagt behandling. Vi har en ganske anden situation ved ulykker og pludseligt opstået sygdom, som f.eks. forgiftninger, blødninger, hjertestop og akutte astmatilfælde. I disse situationer er nærhed til relevant lægelig indgriben oftest af afgørende betydning for patientens overlevelse. Tidsfaktoren er vital, fortæller al logik.

I England har man haft helt den samme problematik i forbindelse med planlagt nedskæring af antallet af sygehuse. Men her har man rent faktisk undersøgt, hvad afstanden til akut behandling betyder for dødeligheden. I tidsskriftet Emergency Medicine Journal (part af verdens mest anerkendte lægetidsskrift, British Medical Journal), har professor ved University of Sheffield, Jon Nicholl m.fl., i 2007 publiceret en omfattende undersøgelse af 10.315 ambulancetransporter af akut syge patienter.

Resultatet var nedslående: "Afstand dræber". Værst for tilfældene af akut astma, hvor risikoen for at dø øgedes med 13 pct. ved afstand til sygehuset på mellem 10 og 20 kilometer, stigende til 20 pct. overdødelighed ved transport over 20 kilometer. Og det vel at mærke i ambulancer med højt kvalificeret bemanding.

Det er meget godt, at der står en veltrænet specialist klar på supersygehuset i Odense, når ambulancen suser ind fra en fjern lokalitet i det ene hjørne af Langeland. Det er mindre godt, når det er bedemanden, som må etablere "behandlingen".

Vi på Sydfyn beder ikke om bevarelse af akutberedskabet på Svendborg Sygehus. Vi forlanger det.

Vi forlanger bevarelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce