Debat

Gode veje og gode parkeringsmuligheder for dem, der gerne vil eller skal køre i bil, er et naturligt krav til en stor by. Vi må ikke lade fokus på den offentlige transport fuldstændig overskygge bilismen. Med Odenses store geografiske spredning med mange forstæder vil bilismen altid være en bærende transportform.

Men god offentlig transport er ligeledes et absolut krav, hvis en by skal tiltrække virksomheder og nye borgere. Vi skal som borgere have let og hurtig transport til og fra vores arbejdsplads, og virksomhederne skal kunne se en by, hvor mobiliteten er høj, og transport ikke er en begrænsende faktor. Her vil Odenses letbane i fremtiden være det absolutte omdrejningspunkt.

Jeg har ofte fået spørgsmålet: "Hvorfor skal vi have transport på skinner? Kan vi ikke bare få nogle el-busser, der kører i deres egen busbane? Det vil være fleksibelt og kan omlægges, og det er ikke så dyrt at anlægge".

Og jo, det kunne vi sådan set fint have valgt, men valget handler om, hvor mange mennesker der vil benytte de forskellige transportformer. El-busser er grundlæggende ikke forskellige fra de allerede kendte busser. Selvstændige busbaner vil kunne anlægges allerede i dag, men det er ikke her, den store forskel mellem tog og bus er. Forskellen består i, hvor tilbøjelige vi som mennesker er til at tage det ene transportmiddel fremfor det andet.

De fleste danskere har rejst til større byer rundt i Europa og benyttet offentlig transport. Kendetegnende for byerne er, at den offentlige transport er en kombination af skinne- og bustransport.

Det interessante opstår, når vi som mennesker skal vælge mellem det ene eller det andet transportmiddel, for så vinder skinnetransporten næsten altid. Vi ved altid, hvor den nærmeste metrostation er. Vi har måske printet et metrokort hjemmefra, i rejsebøgerne er metrokortet altid vist - vi vælger ganske enkelt skinnetransport fremfor bustransport. Vi vælger tilmed at gå forbi adskillige busstoppesteder for at komme frem til nærmeste metrostation.

Årsagerne kan være mange: Overskuelighed, kort ventetid, ingen forsinkelse, mere tryghed eller noget helt andet. Faktum er, at vi hellere lader os transportere med tog fremfor bus.

Det er en af hovedårsagerne til, at vi vil se en opblomstring i den offentlige transport, når letbanen i Odense står klar. Vi skal naturligvis fortsætte denne udvikling, så endnu flere kan få glæde af offentlig skinnetransport.

Sidste fase må være, at vi får etableret en hurtig og stabil transit-transport fra forstæderne til nærmeste letbanestation. Letbanens tiltrækning vil åbne for helt nye muligheder for sammenhæng mellem forstæderne og centrum, og jeg er ikke i tvivl om, at vores by med letbanen vil blive endnu mere tiltrækkende for både familier og virksomheder.

Tommy Hummelmose

selvstændig erhvervsdrivende og byrådssuppleant for konservative Odense