LUKKELOVEN: Den 10. og 11. maj kunne man i tv og dagspressen se og læse, at en delegation på ni mand anført affagforeningsleder Jørgen Hoppe (HK) møde op hos DF's Pia Kjærsgaard for at forelægge en beklagelse over, at man i regeringen støttet af DF ville ændre på den danske lukkelov.

Regeringen vil ændre lukkeloven til en mere liberal lukkelov med butiksåbningstider svarende til et meremoderne samfund, men Jørgen Hoppe og co. gik forgæves til Pia Kjærsgaard, da DF jo støtter forslaget til udvidet åbningstider.,

Undertegnede har selv det meste af50 år været i detailbranchen, så jeg ved udmærket godt, hvordan det kan være med surt og sødt for de ansatte på alle fronter, men jeg er ikke så snæversynet, at jeg ikke kan se, at man er nødt til at modernisere på de forældede åbningstider, vi har i Danmark.

Selvfølgelig bør lukkeloven normaliseres, eller liberaliseres om man vil, så de danske butikkers reglerer helt på forkant med, hvad reglerne er i verdens øvrige førende lande, når det drejer sig om at servicere befolkningen og ikke mindst de mange turister, som efterhånden besøgervort dejlige land hele året rundt.

Jeg kan da godt forstå, at Jørgen Hoppe med flere vil kæmpe for sine medlemmers ønsker, men en naturlig udvikling også inden for handel og service kan Hoppe ikke stoppe. Man kan jo heller ikke forhindre, at "bøgen springer ud", vel!Til gengæld skal det ved lov være frivilligt, om butikkerne vil holde åbent fra f.eks. kl. 6.00 morgen til f.eks. kl. 21.00 aften, samt søn- og helligdage, dog bør servicestationer undtages for disse tider, da mange af dem i forvejen har døgnåbent. Her vil det også være på sin plads at indføre i kommende lov, at man i centre ikke kan pålægge butikkerne at holde åbent længere end f.eks. otte timer inden for det fora stående åbningstidsrum. Dette problem med længere åbningstid vil i centrene løse sig selv, når butiksejerne opdager, at det kan betale sig at holde længere åbent.

For butikspersonalets vedkommende kan jeg da godt se, at det vil være en ubehagelig omvæltning, at man pludselig skal til at have skiftene arbejdstider, samt at man også skal gå på arbejde søn- og helligdage, men det gør butiks- og servicepersonale i langt de fleste lande verden over.

Med hensyn til skiftende arbejdstider vil jeg tro, at de fleste af de familier, hvor begge de voksne er i arbejde, er der en, der i forvejen har skiftende arbejdstider.
  • fyens.dk