Det er vigtigt, at de nationale parlamenter, herunder vort eget Folketing, der nu skal udmønte den såkaldte terrorpakke, er opmærksomme på, at retssikkerheden ikke lider skade. Der er brug for mere effektivitet og klare definitioner hen over grænserne, men der er ikke brug for at give myndigheder og politi beføjelser, der svækker domstolene og i sidste instans den enkelte borgers retsstilling. Det er fundamentale værdier, der arbejdes med.

(Politiken)