Uddannelse. Tænk på den lokale forankring
Af: Søren Steen Andersen, Degnegyden 13, Tommerup - borgmester, Venstre, Assens

Kære uddannelsesordførere i Folketinget, kære fynske MF'ere. I står nu overfor de endelige forhandlinger vedrørende FGU'en , som vil pågå i næste uge efter forårets indledende øvelser. Vi er mange, der er spændte på, hvordan fremtidens tilbud for de unge i vores lokalområder efterfølgende vil se ud. Tilbud, der er med den unge i centrum. Ingen andre. 

I landdistrikterne, bl.a. i Assens, har der været fokus på at have lokale tilbud, og der har været plads til at gøre tingene på den måde, der i pågældende lokalområde var den optimale. Det har sin simple årsag i, at Danmark er et land, som heldigvis har sine lokale forskelligheder, som netop ikke kan indpasses i det samme Excel-ark. Og ikke alle kan ligge i HT-området eller lignende. Gennem de seneste 30 år har der pågået en de facto grovcentralisering af uddannelsestilbudene i Danmark. Der er simpelthen blevet længere til uddannelsesstederne for mange danske unge. Mange mindre byer, men også halvstore byer, er blevet tømt for uddannelsesmæssige tilbud. 

I forhold til de aktuelle VUC- og produktionsskoletilbud har vi været så heldige stadig at have tilbuddene liggende her, hvor vores unge bor. Mange af disse unge vil være svære at nå, hvis uddannelsesstederne flytter sig længere væk. Det tjener hverken dem eller deres omgivende samfund vel. Det vil blive dyrt på flere måder.

Konkret i den kommune, jeg repræsenterer, har vi en flot buket af uddannelsestilbud i Glamsbjerg. Heriblandt VUC- og produktionsskoletilbud. Tilmed har vi gjort en del ud af det lokale campusmiljø, hvori vores uddannelsesinstitutioner agerer sammen med hinanden og med det omgivende lokalsamfund på flot vis. På Glamsbjerg-måden, så at sige. Mange dygtige mennesker kerer sig nemlig om at lave det gode samarbejde. Og andre steder i landet kan det være på Struer-måden, Tønder-måden, etc. Vi ønsker derfor også, at FGU-en skal være en del af vores Campus.

Kære ordførere og fynske MF'ere; tænk godt over, hvor I lægger et evt. minimumsstørrelseskrav på de kommende uddannelsessteder i dette regi. Tænk over at give fleksibilitet for den lokale løsning. Tænk på den lokale forankring, som det også fremgår af den produktionsskolelov, vi har i dag. Som kommune har vi ikke behov for at overtage økonomien, vi ønsker, at den skal være statslig. Vi har behov for, at den unge stadig er i centrum i stedet for systemet. Giv i Loven om FGU plads lokale konstruktioner, der gavner den unge. Det har både de og vi en stor interesse i. Og så gør I Jer heller ikke skyldige i endnu en ny centraliseringsbølge, som alene tilfredsstiller de største byer og de mest rigide Excelsystemer. Ud af boksen - ind i mennesket.