Uddannelse. Ingen unge erklæres uegnede til ungdomsuddannelse


Uddannelse. Ingen unge erklæres uegnede til ungdomsuddannelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Lene Svejborg - UU-vejleder, Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn
Billede
Debat. 

Ytring i lørdagens avis og MF for Socialdemokratiet, Trine Bramsen, har bekræftet tesen om, at jo mere du som menigmand ved om et fagområde, jo oftere konfronteres og forundres du over den mængde af uvidenhed, der videregives gennem diverse medier.

TB gør sig til talsmand for, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse, og at vi skal sætte måltallene for gennemførelse af en ungdomsuddannelse op, og heri er vi ganske enige. For 10-12 år siden anså man Globaliseringsrådets målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skulle gennemføre en ungdoms-uddannelse som et meget højt mål - ja næsten urealistisk mål.

Vi har så de seneste 10 år arbejdet med dette mål for øje i uu-vejledningen og i ungdomsuddannelserne, og i mange, mange kommuner landet over er denne målsætning nu næsten nået, (seneste tal fra Undervisningsministeriet er 92 procent). Derfor giver det også god mening nu at sætte sig nye mål, så så mange som overhovedet muligt får en ungdomsuddannelse -  enten en erhvervsuddannelse eller efter en gymnasial uddannelse, en uddannelse, der kvalificerer én til en plads på arbejdsmarkedet. En uddannelsesmæssig baggrund giver et mere solidt fundament for ens videre liv frem for et voksenliv i usikre (og i færre og færre) ufaglærte job eller på offentlig forsørgelse. 

Herom ingen tvivl eller uenighed, men her stopper det så også. 

TB udviser gennem hele klummens sidste afsnit en total uvidenhed om det, hun udtaler sig om, og hun gør sig dermed skyldig i at bringe ukorrekte facts i lørdagens avis.

Ingen unge erklæres i dag for uegnede til en ungdomsuddannelse, og derfor er der ingen, der som 14-15 årige får at vide, de ikke passer ind.

Den tidligere SR-regering indførte gennem erhvervsskolereformen fra 2014 begrebet uddannelsesparathed i grundskolen og hermed også et vurderingsredskab i forhold til uddannelsesparathedsvurdering, og det fungerer således, at eleverne i 8. klasse peger på, om de tænker at gå en erhvervsuddannelsesvej, en gymnasial vej eller er i tvivl og fortsat har begge veje i spil.

Ud fra dette vurderer skole/elevens lærer elevens faglige niveau gennem et fagligt standpunkt, samt elevens personlige og sociale kompetencer gennem det kendskab, man har til eleven.  I efterfølgende møde med den unges UU-vejleder, der repræsenterer fagligheden i forhold til viden om uddannelsessystemet vurderes, om eleven -med den måde han/hun pt. er i læring - ved grundskolens afslutning vil være uddannelsesparat, eller om der skal aftales en indsats for skolegang, faglig og social/personlig støtte med den unge og forældrene, for alles mål er, at den unge skal være uddannelsesparat, når han/hun har gennemført 9. eller 10. Klasse.

Herved skabes et samarbejde om at nå frem til det aftalte mål, og sker det ikke af en eller anden grund, har vi heldigvis forskellige muligheder gennem bl.a. produktionskoler eller i kommunernes andre indsatser at arbejde videre mod målet om at blive uddannelsesparat.

Der arbejdes i disse dage på lovgivning, der skal muliggøre en ny uddannelse (Forberedende Grunduddannelse) for dem, der har brug for yderligere indsatser i og efter grundskolen, så de kan kvalificere sig til et job med en uddannelsesmæssige baggrund, og dette tiltag må alle hilse velkommen.

Vi afskriver ingen unge i grundskolen, når vi i kommunerne, i UU-centrene, i grundskolen og i ungdomsuddannelserne hver dag arbejder på, at hver enkelt ung ud fra dennes forudsætninger udfordres, støttes og vejledes frem mod en relevant uddannelse og for at gøre det, er det også af højeste vigtighed, at vores politikere i lovgivningsarbejdet besidder eller tilegner sig en faglighed, så de, også når de udtrykker sig i diverse medier synliggør, at de ved, hvad de har med at gøre. 

Så Trine Bramsen, en research med kontakt til fagpersoner, og her kunne du jo bruge kontakter i UU-regi, ville have opkvalificeret dit indlæg ved at have fakta på plads i sagens tjeneste.

 

 

 

Uddannelse. Ingen unge erklæres uegnede til ungdomsuddannelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce