Tilliden tilbage til de offentligt ansatte
Af: MF og gruppeforkvinde, Alternativet Josephine Fock

Der er noget helt galt, når de offentligt ansatte i gennemsnit bruger en hel time om dagen på at registrere sig selv. Det sker på trods af, at vi har nogle af verdens bedste lærere, pædagoger, socialrådgivere, læger og sygeplejersker. Hvorfor al den kontrol og regulering i det offentlige? Hvor er tilliden henne? 

Derfor var det med stor interesse, jeg fulgte med, da regeringen for nylig præsenterede et udspil, som skal skabe mere sammenhæng i den offentlige sektor. Forhåbentlig vil regeringens udspil være et vigtigt skridt i den rigtige retning til at løse den systemkrise, der plager den offentlige sektor. 

De fire fokusområder i udspillet handler om afbureaukratisering, mindre silotænkning, nye teknologiske løsninger og bedre ledelse. Alle sammen ting, som Alternativet hilser meget velkommen, selvom jeg stadig mangler at se, hvilke konkrete tiltag, regeringen vil komme med. 

Særligt afbureaukratisering af den offentlige sektor er en vigtig dagsorden for os, og derfor glæder det mig meget, at regeringen deler ønsket om at gøre en særlig indsats på netop det område. 

Mange års lovpakker, kontrolmekanismer, registreringskrav og retningslinjer fra skiftende regeringer har ført til det, vi står i i dag: En systemkrise, hvor dygtige mennesker bliver til marionetdukker, der skal udfylde skemaer og registrere sig selv i hoved og bagdel, frem for at gøre brug af deres faglige kompetencer og professionelle dømmekraft.  

Hvis tilliden mangler, går det ikke bare ud over arbejdsglæden for de ansatte, det går også ud over velfærden. For når relationen og det mellemmenneskelige formaliseres og systematiseres, mister vi noget af det, der er allermest effektfuldt i velfærdssystemet: Mødet mellem mennesker, der ser og forstår hinanden. Standarder og rigide retningslinjer kan aldrig komme til at rumme det hele menneske på samme måde, som den mellemmenneskelige relation kan. 

Derfor skal vi have tilliden tilbage i den offentlige sektor. Vi skal have tillid til de dygtige og professionelle mennesker, der har valgt at dedikere deres arbejdsliv til at danne og uddanne vores børn, passe og pleje vores syge og hjælpe og støtte vores udsatte. Tillid til at de udfører deres arbejde på den måde, der giver mest mening i den givne situation på det givne tidspunkt. 

Det betyder også, at vi ikke må falde i den fælde, som har banet vej til den systemkrise, vi står i i dag. Vi må stoppe med at overreagere og lave nye regler og kontrolinstanser, hver gang der sker mindre fejl på et sygehus eller i en børnehave. For selvfølgelig skal vi lære af vores fejl, men fejl er også menneskelige. Vi må ikke lave så mange bureaukratiske benspænd for os selv, at der ikke længere er plads til den mellemmenneskelige relation. 

Jeg håber derfor, at regeringens udspil, Sammenhængsreform, vil udmønte sig i nogle konkrete tiltag, der giver tilliden tiltage til de offentligt ansatte - både nu og fremadrettet. Og jeg vil med glæde indgå i et bredt samarbejde omkring reformen, så vi kan få sat den offentlige sektor fri og give plads til de ansattes faglighed og dømmekraft. Så vores dygtige lærere, pædagoger, socialrådgivere, læger og sygeplejersker oplever, at det er langt mere motiverende og meningsfyldt at gå på arbejde.

Når relationen og det mellemmenneskelige formaliseres og systematiseres, mister vi noget af det, der er allermest effektfuldt i velfærdssystemet: Mødet mellem mennesker, der ser og forstår hinanden.

Og så de har mulighed for at udøve den personlige velfærdsindsats, vi alle sammen ønsker.