Tilbudsvifte - et overgreb på de svageste
Af: Henrik Mohr, Radikal byrådskandidat, Vestergade 132, 5300 Kerteminde

Formændene for byrådets partier - uden om Radikale og Enhedslisten - mødtes forleden for igen at drøfte forslaget om at nedlægge de små lokale dagtilbud og væresteder for kommunens unge og voksne handicappede borgere og i stedet oprette ét stort dagtilbud på Toften i Munkebo.

Formålet er at opnå en besparelse udfra den endnu ubeviste påstand om, at stort er godt.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det ramme denne gruppe af svage og udsatte borgere umenneskeligt hårdt.

Man kan undre sig over, hvem der har fostret denne uhyrlige idé. Jeg har svært ved at forestille mig, at det er de socialpædagoger, der har den daglige kontakt med de handicappede i dag. De ved nemlig,at denne gruppe borgere først og fremmest har brug for et trygt og overskueligt værested tæt på deres beskyttede bolig. Et sted hvor de kan komme og gå, og hvor de kan få faglig støtte og social kontakt med ligesindede. Og hvor de kan trække sig tilbage, hvis de har en dårlig dag.

At samle alle fysisk og psykisk handicappede og sindslidende i en stor institution i Munkebo i hele dage, er derfor et overgreb på dem. Og risikoen for, at nogle simpelthen melder fra og isolerer sig derhjemme, er stor - i hvert fald i følge de bekymrede pårørende, som jeg har talt med.

Forslaget må være fostret på et regneark. At man lancerer det som en "tilbudsvifte", er en hån mod disse borgere og deres pårørende. Der er ikke tale om tilbud, for alternativet er: Ingenting.

Forslaget strider også mod selve grundtanken i Serviceloven - nemlig at hjælp og støtte skal tilpasses den enkelte handicappedes behov og i nært samarbejde med borger og pårørende. Men det kræver selvfølgelig, at beslutningstagerne tager lovens bogstav alvorligt.

Det gør vi Radikale - vi stemmer naturligvis imod.