Alex Ahrendtsen, folketingskandidat for DF, Kochsgade 37, Odense.

GROTESK: Situationen i Danmark er efterhånden så grotesk, at Hitler sandsynligvis ville have fået bevilget tålt ophold, hvis han havde søgt asyl i Danmark. De allierede ville jo have stillet ham for en domstol og dømt ham til døden, sådan som det skete for mange af de førende naziledere. De radikale og socialdemokraterne ville med vor nuværende viden have modsat sig udvisningen.