borgerservice

For ikke mange aftener siden så jeg tv-udsendelsen "Sporløs", og jeg blev rigtig glad, for jeg kunne nemlig se, at de mange studieture, som Odense bys folkevalgte politikere og byens embedsmænd har foretaget igennem tiden, virkelig også har båret frugt.

Udsendelsen drejede sig om en kvinde, der var blevet bortadopteret som spæd til slægtninge i Danmark, og nu søgte hun så, sammen med Danmarks Radios medarbejder efter moderen i dennes hjemland Uruguay.

I denne eftersøgning kontaktede hun bl.a. et offentligt kontor, som vel var en slags folkeregister i en provinsby i Uruguay, og på dette kontor bemærkede jeg, at de havde nøjagtig samme nummersystem, som vi kender fra Borgerservice i Odense, hvor man først søger rundt ved indgangen eller i ekspeditionslokalet efter en nummerautomat, og når det ikke lykkes at finde den, bliver man opmærksom på, at man naturligvis skal henvende sig ved skranken, hvor der går et antal "billetdamer" rundt og bl.a. udleverer billetter til det område, som man skal have sit ærinde ekspederet hos.

Grunden til min glæde var derfor, at jeg kunne se, at en af studierejserne formodentlig er gået til Uruguay, hvor man har set på det eminente nummersystem, de der har, og man er så rejst hjem til Odense og har her indført nøjagtig samme system.

Det er da glædeligt, at de skattekroner, der er brugt på en sådan studietur, nu bærer frugt i form af anvendelse af et fuldstændig tåbeligt nummersysten, formodentlig fra en bananrepublik - det viser da, at den delegation, der har været af sted, har fået idéer, blot ikke gode idéer.

Jeg har min daglige gang på motorkontoret i Odense, hvor man også har et nummersystem, men her har de ledende medarbejdere heldigvis ikke været på en tilsvarende studietur, for her har man nemlig et system, hvorefter kunderne/borgerne selv kan vurdere, hvor de skal ekspederes, uden at der behøver at være særlige "skrankemennesker" til at finde ud af det for os.

I øvrigt mener jeg, at de nævnte "billetdamer" i Borgerservice kunne anvende deres arbejdstid på en mere fornuftig måde end tilfældet er for nuværende. De skulle måske tage på studietur til motorkontoret på Østerbro i Odense.
  • fyens.dk