Af: Hanne Gruwier Mogensen, Hedegårdsvej 6, Hedegård, Glesborg

Replik: Svar til Jens Peder Nicolaisens indlæg i avisen Danmark den 17. demceber om "den indre svinehund".

Til din orientering henviser udtrykket "Den indre svinehund" ikke til grise. Der ville i bedste fald være tale om henvisning til hunde, men det er heller ikke tilfældet. Der er tale om et gammelt begreb fra 1. verdenskrig, der er let omskrevet gennem tiden. Jeg har ikke læst Jeanette Varbergs indlæg og forholder mig udelukkende til definitionen af begrebet. Det fremkommer efterhånden ret jævnligt i den offentlige debat, så det er vigtigt, at vi ved, hvad vi snakker om. 

Den danske ordbog definerer i dag begrebet således: "Ondsindet, hadefuld drift, som gemmer sig bag en persons tilsyneladende venlige og tolerante ydre".

Sprognævnet skriver, at udtrykket siden begyndelsen af 80'erne blandt andet blevet brugt som betegnelse for intolerance, selvtilstrækkelighed, snæversyn og lign. i al almindelighed.  

Nedenstående baggrund er lettere omskrevne udtalelser fra Sprognævnet ved Jørgen Schack.

Oprindelig stammer udtrykket fra 1. verdenskrig. "Den indre svinehund" stammer fra tysk (der innere Schwein( e) hund) og er så vidt vides opstået blandt soldater, der gjorde tjeneste ved fronten under første verdenskrig. Udtrykket blev brugt om "kujonagtig adfærd, mangel på mandig optræden; ynkeligt sindelag". 

Den tyske socialdemokrat Kurt Schumacher, der var medlem af Rigsdagen 1930-33, blev i 1932 af nazisterne beskyldt for sammen med de øvrige socialdemokrater at tilhøre et parti af desertører. Hans svar til nazisterne var: "Hele den nationalsocialistiske agitation er en permanent appel til den indre svinehund i mennesket. Hvis der er noget som vi anerkender hos nationalsocialismen, så er det den kendsgerning at det for første gang i tysk politik er lykkedes helt og holdent at mobilisere den menneskelige dumhed". 

Hertil vil jeg tilføje, at det havde han jo nok ret i, set i bagkundskabens klare lys. Den indre svinehund i kombination med dumhed er muligvis direkte årsag til 2. verdenskrig. 

Sprognævnet har første gang noteret det danske udtryk "den indre svinehund" i 1970. Her er det fortrinsvist brugt i beskrivelser af nazismen, og udtrykket optræder i dag stadig hyppigst i sammenhænge, der er beslægtede med den, Schumacher brugte i sin  karakteristik af nazismen. 

Fra midten af 70'erne ses appel til den indre svinehund ofte brugt som karakteristik af den form for journalistik der praktiseres i den mere sensationslystne og unuancerede del af dagspressen. 

Fra omkring samme tidspunkt anvendes udtrykket om Fremskridtspartiets udtalelser om genindførelse af dødsstraffen i Danmark, om indvandrere m.m.: "Det er givet, at Glistrup rent faktisk tænker mere nuanceret, end han har udtalt sig. Det er således helt åbenbart, at han af politiske grunde har valgt at appellere til den indre svinehund i mennesket. Til hetzen og til lynchstemningen mod folk, der er anderledes og som i forvejen har mange problemer i det danske samfund. (Information 3.9.1977)" . 

Aktuelt skrev den 7. april 1985: "Tendenserne til den lille fascisme er tydelige. Den snigende misundelse. Tillukketheden og intolerancen. Vi må fanerne ikke begynde at fodre den lille, indre svinehund, så den vokser sig fed. Vi skal derimod dressere den, holde den i ave". 

Så begrebet "den indre svinehund" er ret veldefineret, og du kan roligt regne med, at hvis nogen mener, at din "indre svinehund" stikker hovedet frem, betyder det, at de mener, at du udviser hadefuldhed, ondsindethed, snævertsynethed, intolerance og/eller selvtilstrækkelighed og muligvis også dumhed.