Svendborg undrer sig

Lars Erik Hornemann

Svendborg undrer sig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

akutberedskab

Svendborg Kommune tager med dette åbne brev skarpt afstand fra Sundhedsstyrelsens udmelding om, at der ikke er behov for et akutberedskab på Svendborg Sygehus.

Svendborg Kommune undrer sig over Sundhedsstyrelsens begrundelse omkring et befolkningsunderlag på 200.000-400.000 indbyggere for at et sygehus kan opretholde et akutberedskab. Det er der ingen lægefaglig begrundelse for.

Allerede før, Svendborg Sygehus blev sammenlagt med OUH, havde Svendborg Sygehus et reelt befolkningsunderlag på 170.000 indbyggere set i forhold til antallet af behandlinger. I den forbindelse er det væsentligt også at pege på både de kvalitetsmæssige og lægefaglige kompetencer.

Begge dele forbedres og bygges op via de behandlinger, som lægerne foretager på sygehuset. Det sker ikke på baggrund af teoretiske beregninger af et befolkningsgrundlag udført på et centralt kontor.

Samtidig er det Svendborg Kommunes opfattelse, at en fremtidssikring af OUH bedst kan ske ved, at universitetshospitalet først og fremmest tildeles den mest specialiserede sygehusbehandling. Det betyder efter vores opfattelse, at OUH skal "aflastes" for en del af de mange akutte sygehusindlæggelser. På den baggrund er det indlysende, at akutmodtagelsen skal bevares ved Svendborg Sygehus.

En række lokale forhold taler også for at bevare akutmodtagelsen ved Svendborg Sygehus. Et aspekt Sundhedsstyrelsen selv har givet udtryk for spiller en rolle, idet Sundhedsstyrelsen selv peger på, at den i sin rådgivning tager hensyn til regionernes forskellige lokale forudsætninger, bl.a. faktorer som geografi og økonomi.

Vi spørger derfor os selv: Hvis ikke der er særlige geografiske forhold på Sydfyn, der bør tages hensyn til, hvor så?

Efter Svendborg Kommunes opfattelse, er der på Sydfyn nogle lokale geografiske forhold, der giver lange transporttider fra patienternes bopæl til sygehuset. Det er tidligere vurderet, at, en gennemsnitlig transporttid fra bopæl til sygehus på 40 minutter er acceptabel inden for de fleste specialer.

En lukning af akutberedskabet i Svendborg vil betyde, at stort set ingen indbyggere i Langeland Kommune vil kunne nå frem til en akutmodtagelse inden for 40 minutter.

Når det handler om de højt specialiserede funktioner på traumecenteret på OUH, deler Svendborg Kommune ikke Sundhedsstyrelsens bekymring. OUH har i den sammenhæng hele regionen som befolkningsunderlag, uanset, hvor akutfunktionerne placeres i regionen.

Regionsrådet har i december 2007 godkendt planen for fordeling af akutfunktionerne i Region Syddanmark. Det er Svendborg Kommunes opfattelse, at staten også i den videre proces omkring sygehusstrukturen skal og vil respektere regionsrådets kompetence til at fastlægge planerne om akutberedskabet.

I modsat fald må det tolkes som et tegn på, at staten er på vej til at nedlægge regionsrådene og reelt overtage ansvaret for sygehusområdet.
Ulrik Sand Larsen
Ulrik Sand Larsen

Svendborg undrer sig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce