Svar fra en kronikør


Svar fra en kronikør

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

KRISTENDOM: I læserbrevet "Spørgsmål til kronikør" 18/7 stiller Leif Munksgaard (LM) mig et par spørgsmål om mit syn på betydningen af at bevare og videreudvikle kristendommen (i LM's terminologi: det kristent-religiøse) i stedet for at imødegå og korrigere mine i hans øjne fejlagtige opfattelser af LM's forhold til islam. LM kommer med visse synspunkter, som jeg godt vil kommentere, og af disse kommentarer vil mit syn på betydningen af kristendommens videreudvikling fremgå.

LM taler om nødvendigheden af at vide mere om kristendommen. Jeg mindes i dag med tilfredshed min barndoms landsbyskole med morgensang og udenadslæren af salmer, katekismus og bibelhistorie. Udenadslæren var nok lidt streng, men giver dog menneskene fra den tid et fælles referenceområde.

Nu mener jeg ikke, at undervisningen nødvendigvis skulle foregå på samme måde. Man kunne fortælle børnene og de unge først bibelhistorie og senere, for de lidt større, den baggrund, vort nuværende demokrati har, blandt andet i Luthers adskillelse mellem det verdslige og det åndelige regimente. Der kunne drages sammenligning med islam som totalitær ideologi, hvor politik og religion går op i en højere enhed til skade for såvel den demokratiske som den materielle udvikling. LM ville formentlig kunne give en kvalificeret undervisning her, men det tror jeg desværre ikke, at han gør. Jeg tvivler på, at de nuværende lærere har fået den nødvendige baggrund for en sådan undervisning.

Større viden om kristendommen er efter LM en forudsætning for "den nødvendige tværreligiøse samtale." Den eneste nødvendige er, at man fortæller dem med en anden religion, at i Danmark har vi religionsfrihed, hvorfor det står enhver frit af udøve sin egen religion inden for de rammer, som grundloven og den øvrige lovgivning tilsiger under forudsætning af, at der ikke kræves særrettigheder. Dette er jo kun almindelig information om det danske samfund, hvilket vil sige, at LM's "nødvendige tværreligiøse samtale" er noget vrøvl!

LM taler om at udvikle, videreudvikle og forny kristendommen ved viden og ritualer, så den kan blive synlig og virksom i samfundets generelle rum. I det sidste års tid har den fyldt overmåde meget i medierne og dermed i det generelle rum. Jeg tænker på debatten om tro og viden, om Tårbæk-præsten for ikke at tale om vores kirkeministers forhold til den nye salmebog og biskopperne. Præstefætrene i Dansk Folkeparti sætter også ofte (på godt og ondt, hvad man nu synes) kristendommen på dagsordenen i medierne. Hvad kan LM forlange mere?

Men hvad forstår LM egentlig ved at videreudvikle og forny kristendommen?

Skal ritualerne ved gudstjenesten mere over i pop og rock og anden skæmt? Eller er LM på Taarbæk-præstens hold? Jeg er skeptisk.

Hvis derimod LM ved videreudvikling og fornyelse forstår, at kristendommen skal ændres i retning af også at omfatte samfundets verdslige del eller det generelle rum på samme måde islam og med større accept af islam som søsterreligion og med fælles mål, så står jeg fuldstændig af. Hvis LM's kristendom for at overleve skal opføre sig som en skøge, til fals for blandt andet en totalitær ideologi som islam, så er den ikke bedre værd end at lade den dø. Men til trøst er LM ikke alene om at repræsentere kristendommen. Hist og her er der nogle, som holder sig til den mere oprindelige evangelisk-lutherske kristendom.

Var det svar nok?

Svar fra en kronikør

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce