Sundheden skal sikres

Poul Erik Sørnsen-4f (S) gruppeformand

Sundheden skal sikres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I november 2005 skal borgerne første gang vælge til Region Syddanmark. Med en befolkning på 1,2 mio. kan det ikke undgås, at afstanden mellem borgere og politikere bliver lidt længere, end den er i de fire amter, som regionen erstatter.

Til gengæld vil sundhedsvæsenet fortsat have stor bevågenhed fra borgerne. De større regioner vil kunne løse opgaverne på sundhedsområdet mere effektivt end amterne.

Regionens succes står og falder med, om man er i stand til at hæve sig over snævre lokalinteresser og fastholde et samlet regionsperspektiv på opgaven - samtidig med at man formår at samarbejde konstruktivt på tværs af regionsgrænser.

Region Syddanmark skal først og fremmest sikre en ensartet, høj kvalitet af ydelserne i hele regionen. Forudsætningen er frem for alt en tilstrækkelig behandlingsvolumen på de enkelte behandlingssteder, og arbejdet med at samle de enkelte typer af behandlinger på færre enheder vil fortsætte.

Nogle borgere vil få længere til sygehuset. Derfor er det vigtigt, at vi på tværs af lokalinteresserne kan samarbejde om en decentral sygehusstruktur. Som eksempel på et sådant samarbejde kan nævnes, at Vejle Amt og Fyns Amt i fællesskab planlægger en fordeling af opgaverne mellem sygehusene i Fredericia og Middelfart, hvor de medicinske funktioner samles i Fredericia, mens ortopædkirurgien samles i Middelfart.

Region Syddanmark er præget af geografiske uligheder. Sygehusafdelinger med lang afstand til universiteterne har undertiden svært ved at tiltrække og fastholde læger og andet sundhedspersonale.

Denne udvikling skal vendes gennem et samarbejde om behandling, forskning og uddannelse.

Men det bliver i høj grad et spørgsmål om at få mest muligt ud af de knappe ressourcer. Sundhedsvæsenet står til stadighed over for krav om flere behandlinger - og om nye, og som regel dyrere, behandlinger. Hertil kommer, at regeringen har bebudet en nedsættelse af ventetidsgarantien til udvidet frit sygehusvalg fra to til en måned. Det vil yderligere presse de offentlige sygehuse i konkurrencen med private hospitaler og klinikker.

Region Syddanmark står godt rustet til udfordringerne. Vi har et fuldt udbygget sygehusvæsen, som ud over basisbehandlingerne kan tilbyde stort set alle behandlinger på det højst specialiserede niveau. Vi har over en årrække opbygget et samarbejde mellem Odense Universitetshospital og centralsygehusene. Højt specialiserede behandlinger - eller dele deraf - udlægges til centralsygehusene i et tæt lægefagligt samarbejde med universitetshospitalet.

Vi skal derfor stå sammen om en strategi med det sigte at fastholde det decentrale sygehusvæsen i samarbejde med et styrket Odense Universitetshospital, som lokomotivet for udvikling og forskning i det syddanske sundhedsvæsen.

Poul-Erik Svendsen (S), Mosevej 2, Aarup, er sygehus- udvalgsformand i Fyns Amt.

Sundheden skal sikres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce