ARBEJDE: Flere indvandrere og efterkommere er i de senere år kommet i arbejde. Det går derfor den rigtige vej. CV-regeringens mange initiativer virker. Men der er fortsat et stort potentiale hos indvandrere og deres efterkommere, når vi skal finde den arbejdskraft, der i fremtiden skal sikre den fælles velfærd.

Der er stadig mange indvandrere, som ikke har et arbejde. Statistisk er indvandrere og deres efterkommere desværre overrepræsenteret blandt langtidsledige overførselsmodtagere. Det er ikke godt for nogen. Alle har ret til de bedste muligheder for at komme i arbejde og dermed blive selvforsørgende.

Derfor målrettes beskæftigelsesindsatsen yderligere. Den nye velfærdsaftale gør, at der afsættes 300 mio. kr. over fire år til ansættelse af flere jobkonsulenter i kommuner med mange ledige indvandrere. Jobkonsulenterne skal hjælpe indvandrere med at finde beskæftigelse. Vi ved, at de nuværende jobkonsulenter har stor succes med at formidle den direkte kontakt mellem de arbejdsløse og virksomheder.

Den konservative/liberale regering vil også indkalde til en ny firepartsdrøftelse med det formål at få bedre integration på arbejdsmarkedet. Derudover vil regeringen søge at lave partnerskabsaftaler med større virksomheder om rekruttering af ledige med svage beskæftigelsesmuligheder. For at understøtte ansættelsen af flere indvandrere i private virksomheder indføres også en ordning målrettet personer med bl.a. vanskelige beskæftigelsesmuligheder.

Hvis man ikke har haft arbejde i en længere periode -eller aldrig har haft job, kan det være svært at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Men med gode økonomiske konjunkturer i Danmark, den lave arbejdsløshed og den nye målrettede indsats, er der gode muligheder for, at det lykkes.

Beskæftigelse er vejen til integration af indvandrere og efterkommere. Et arbejde giver mulighed for at forsørge sig selv og sin familie og at bidrage til fællesskabet. Det styrker sammenhængskraften i samfundet.
  • fyens.dk