Styrket indsats for volds-ramte børn og kvinder


Styrket indsats for volds-ramte børn og kvinder

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

KRISEHJÆLP: Vold imod kvinder er vidt udbredt og foregår i alle sociale lag.Antallet af disse forbrydelser ligger på trods afvedvarende offentlig debat om emnetstadig på samme niveau som for 10 år siden: 41.000 kvinderkommer hvert år påskadestuensom følge af vold, og 10.000 kvinder henvender sig på danske krisecentre for at få støtte. Men det er ikke kun kvinderne, der rammes. I dag ved vi at 30.000 børn i alderen 0-15 år vokser i op i en familie med vold. Hvis dette problem skal mindskes, kræver det en enorm holdningsbearbejdning både af befolkning og myndigheder.

Det nytter ikke noget, at vi er så tilbageholdende med at bede politiet om at komme til hjælp i sager, hvor vi har mistanke om vold mod kvinder og/eller børn. Vi er alle præget af en stor modvilje og angst for at "blande os" i andres privatliv. Men vi har faktisk pligt til at blande os, hvis nogen er i fare for at lide overlast.

Samtidig bør politiet begynde at tage disse sager mere alvorligt. Begrebet "husspektakler" anvendes stadig flittigt af politiet, selv om det er gammeldags og stammer fra en tid, hvor det var accepteret at udøve vold mod kvinder og børn.Fortsat brug af det værdiladede og legitimerendeord "husspektakler" medvirker tilat bagatellisere problemet. Det kan undre, at manikke for længst er gået bort fra at anvende et ord, der langt fra præciserer, at der ofte er tale om noget så alvorligt, at man i sit eget hjem udsættes for vold.

De mange voldsramte og -truede familier skal selvfølgeligtilbydes langt bedre hjælp, end tilfældet er i dag.I DR's dokumentarudsendelse "Når de voksne slår" fra februar kom det igen frem, at der ofte går 10 måneder, frakrisecentret anmoder om støtte til et barn, før kommunerne bevilger hjælpen.Der blev ovenikøbet nævnt eksempler, hvor der gik to et halvt år! Dette sker på trods af at al viden om krisehjælp peger på,at hjælpen skal gives hurtigst muligt. Kommunerne skal derfor i langt højere gradforpligtes på dette arbejde, men derudover erdet også nødvendigt atopkvalificere det socialfaglige arbejde på krisecentrene.

Der skalsættes kraftigt ind på give den voldsramte kvinde og børnene den fornødne hjælp, så bådemor og barnbliver bedrerustet til atstarte et nyt liv udenvold.Det kræver bl.a., atkrisecentrene sikresmulighed for at tilbyde en mere aktiv indsats over forkvinder og børn, mens de opholder sigpå krisecentrene i form af bl.a. øget supervision af psykologer og pædagoger. Og der skal udvikles netværk til børnene, som de kan vende tilbage til, når de har forladt krisecentret.

Traditionelt har krisecentrene primært været fokuseret påakut krisehjælp, indtil der er fundet enanden løsning. Menrealiteten er, at kvinder og børn ofte bor på krisecentret i længere perioder.Derfor er der al mulig grund til at sikre krisecentrene bedre redskaber til at kunne bidrage til at bryde den negativesociale arv, som er så svær at bryde.Men alt dette kræver midler - midler som jeg håber kan findes, når vi skal forhandle finanslov til efteråret.

Styrket indsats for volds-ramte børn og kvinder

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce