Solidarisk betaling i Kerteminde kan også gælde golf og museum
Af: Ove Nellemann Laursen, Birkebakken 1A, Skt. Klemens, samt sommerhus i Strandlysthuse Munkebo

Som berørt sommerhusejer deltog jeg i slusemødet i Kertemindehallen, hvor jeg sad ved siden af sommerhusejere, bosiddende i henholdsvis Skanderborg og Roskilde.

Tak for et rigtigt godt og informativt møde.

Oplægget med, at alle berørte parceller, herunder også Kerteminde kommune, som har parceller liggende indenfor kystsikringsområdet, pålægges betaling for sikringen ved etableringen af slusen og øvrig kystsikring, blev omtalt og gennemgået fint.

Der var fra salen forslag fremme på mødet og efterfølgende i læserbrev her i avisen 7. februar om en mere solidarisk betaling, så ikke-truede parceller skal pålægges medbidrag.

En mere solidarisk betaling med pålægning af bidrag fra alle kommunens borgere skulle jeg og alle andre sommerhusejere, som bor uden for kommunen, vel egentlig være taknemmelig for.

Den solidariske tanke kan endvidere bruges på følgende to steder (Gode attraktioner, som trækker turister til, og derfor er et aktiv for Kerteminde kommune, med tilhørende almen interesse for alle): Johannes Larsen Museet har ligesom kystsikringen almen interesse for byen og kommunen, så hvorfor er det kun dem, som benytter sig af og har glæde af museet, som skal betale?

Den nye golfbane Great Northern er et andet eksempel på almen interesse, hvor alle i kommunen kan pålægges bidrag: Hvorfor er det kun dem, som spiller og har glæde af banen, som skal betale?

Det vil da være flot og dejligt, hvis jeg som boende uden for kommunen kan køre i sommerhuset og glæde mig over solidariteten med billig/gratis kystsikring, billig/gratis museumsbesøg, og som ivrig golfspiller endvidere billig/gratis greenfee på en flot ny golfbane

Jeg bakker meget op om etableringen af kystsikringen og betaler rigtigt gerne mit eget pålagte bidrag - og takker nej tak til solidaritet omkring betalingen for kystsikring, museum og golf.