Socialdemokratiet om Dalum Papir. Udvikling af natur og friluftsliv skal prioriteres højt


Socialdemokratiet om Dalum Papir. Udvikling af natur og friluftsliv skal prioriteres højt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat. 

Vi er meget positive overfor at der nu sker en byudvikling på det område, hvor Dalum Papirfabrik har ligget i langt over 100 år. De planer og skitser, der er fremlagt, indeholder mange spændende ideer til en fremtidig byudvikling i Dalum og Hjallese.

En byudvikling af dette område kan være med til at fremme de overordnede mål i Odense Kommuneplan, hvor der står, at byens parker og grønne områder er med til at give Odense by identitet og sikrer således ikke kun friarealer i byen til glæde for borgere og gæster, men danner også forbindelse til det åbne land.

Den Grøn-blå struktur kan sikre den rekreative og biologiske sammenhæng mellem by og land. Den Grøn-blå struktur består af et net af landskabskiler, der forløber fra det åbne land og helt ind i Odense centrum.

Netop dette er et meget stort aktiv for Odense. Vi bakker kraftigt op om kommuneplanens retningslinje om, at inden for den Grøn-blå struktur skal beskyttelse og udvikling af natur, landskaber og friluftsliv prioriteres højt. Der må ikke ske bebyggelse eller etableres anlæg, der kan udgøre en væsentlig barriere for oplevelsen af de sammenhængende landskaber og grønne bystrøg, for spredningsmulighederne for dyr og planter eller for områdernes rekreative tilgængelighed.

Området ved Skovsøen og engen er nogle af de mest benyttede rekreative områder i Odense. Vi finder det vigtigt, at der som en del af byudviklingen skabes en sammenhæng til disse vigtige rekreative og naturmæssige områder, skabt af fremsynede politikere i Odense for mange år siden.

Alene den meget omfattende brug af dette område taler for at styrke naturen og de rekreative muligheder i området.

Med en bred, grøn passage øst for åen sikres, at der fortsat er grøn forbindelse fra det åbne land og helt ind til Odense Centrum, til gavn for både naturen og for borgernes rekreative muligheder.Byudviklingen i dette område kan på denne måde blive til gavn både for dem, der skal bo i den nye bydel og for resten af byens borgere.

Vi vil også opfordre til, at der findes en løsning på de trafikale problemer, der kan komme, når der skal bygges så mange nye boliger. En adgangsvej til mange af boligerne fra Zakariasvænget finder vi ikke er en acceptabel løsning hverken i byggefasen eller efter.

Således vedtaget på generalforsamlingen 26. februar 2018.

Socialdemokratiet om Dalum Papir. Udvikling af natur og friluftsliv skal prioriteres højt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce