Af: Araz Khan, Dankvart Dreyers Vej 48, Odense M

I disse dage er det populært at tale om fremtidens skole, og hvordan vi skal imødekomme fremtidens behov, forventninger og foranderlige omgivelser.

Vi giver dog samtidigt afkald på kernefagligheden, kvaliteten og dannelsesperspektivet sideløbende med, at vi forsøger at udvikle skolen via test, reformer og et bureaukratisk system, som underminerer lærernes kvalitetstid på administration fremfor undervisning.

Mens en del ønsker en skole frem i tiden, så vil jeg faktisk hellere have skolen tilbage i tiden. Jeg vil tilbage til den tid, hvor man havde tillid til lærerne. Jeg vil tilbage til den tid, hvor man havde respekt for lærerne. Vi skal have lærerautoriteten, respekten samt fagprofessionen tilbage og herfra ruste skolen mod fremtidens forventninger. Hvad er fremtiden værd uden værdier, faglighed og dannelse?

Vi kan starte med at tilføre flere midler til skolen, medmindre vi trækker inklusions-perspektivet tilbage. Inklusion skal indarbejdes med omtanke, konsekvensen og prisen betales nemlig af forældre og børn på begge sider af linjen.

Og så skal der stilles krav overfor forældrene. De har et stort ansvar for at aflevere børn i skolen, som har grundfærdighederne i den basale opdragelse - det er ikke lærernes eller pædagogernes kerne opgave.

Lad os få skolen tilbage som i de gode gamle dage.